Klanttags toegevoegd

De trigger Klanttags toegevoegd start een workflow wanneer een of meer tags aan een klant worden toegevoegd.

Velden

De trigger Klanttags toegevoegd bevat de volgende velden. Je kunt deze gebruiken in voorwaarden en acties en om gegevens in de workflow te laden:

Velden in de trigger 'Klanttags toegevoegd'.
Veld Beschrijving
Tags Een lijst met de tags die aan de klant zijn toegevoegd.
Klant De klant aan wie tags zijn toegevoegd.
Shop De winkel waar de tags zijn toegevoegd.

Acties

Omdat de trigger de velden Tags, Klant en Winkel retourneert, kun je met deze trigger acties gebruiken waarvoor deze velden vereist zijn, zoals:

De trigger 'Klanttags toegevoegd' testen

Voeg een tag aan een klant toe om een workflow te testen die met deze trigger wordt gestart.

API-gegevens

Met de trigger Klanttags toegevoegd kunnen acties gegevens van Customer Graphql API-object gebruiken.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis