Fulfilmentservice voor fulfilmentbestelling heeft de fulfilment niet uitgevoerd

De trigger Fulfilmentservice voor fulfilmentbestelling heeft de fulfilment niet uitgevoerd start een workflow wanneer een fulfilmentservice een toegewezen fulfilmentbestelling afsluit die eerder voor afhandeling is geaccepteerd. Wanneer een fulfilmentservice een bestelling niet kan uitvoeren, verandert de fulfilmentstatus in Niet voltooid. Als je het fulfilmentproces wilt voortzetten, onderzoek je eerst waarom de de fulfilmentservice de bestelling heeft geannuleerd. Afhankelijk van de uitkomsten kun je je volgende stappen bepalen.

Acties

Je kunt de volgende acties gebruiken in workflows die starten met de trigger Fulfilmentservice voor fulfilmentbestelling heeft de fulfilment niet uitgevoerd.

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een tag toevoegt en een e-mail verzendt wanneer een fulfilmentservice een bestelling niet afhandelt

In deze voorbeeldworkflow wordt een tag toegevoegd en wordt een interne e-mail verzonden wanneer een fulfilmentservice een bestelling niet afhandelt die ze eerder hebben geaccepteerd.

De trigger 'Fulfilmentservice voor fulfilmentbestelling heeft de fulfilment niet uitgevoerd' testen

Deze trigger is van toepassing op externe fulfilments, niet op handmatige fulfilment-evenementen. Als je een workflow wilt testen die met deze trigger begint, neem je contact op met de externe fulfilmentservice om na te gaan hoe je een testbestelling plaatst.

API-gegevens

Via de trigger Fulfilmentservice voor fulfilmentbestelling heeft de fulfilment niet uitgevoerd kun je acties uitvoeren met het Graphql-API-object Bestelling.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis