Conceptbestelling verwijderd

De trigger Conceptbestelling verwijderd start een workflow wanneer een gebruiker in je organisatie of een externe app een conceptbestelling verwijdert.

Acties

De volgende acties kunnen worden gebruikt in workflows die beginnen met de trigger Conceptbestelling verwijderd.

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een e-mail stuurt als een conceptbestelling wordt verwijderd

In deze voorbeeldworkflow wordt een e-mail verzonden wanneer een conceptbestelling wordt verwijderd.

De trigger 'Conceptbestelling verwijderd' testen

Verwijder een conceptbestelling om een workflow te testen die met deze trigger begint.

API-gegevens

Via de trigger Conceptbestelling verwijderd kunnen acties worden ondernomen met het Graphql-API-object Conceptbestelling.

Verwijderde objecten zijn niet beschikbaar in de API. Wanneer een conceptbestelling is verwijderd, is alleen de conceptbestellings-ID nog te zien. Andere gegevens zijn niet meer beschikbaar.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis