Abonnementscontract bijgewerkt

De trigger Abonnementscontract bijgewerkt start een workflow wanneer een gebruiker in je organisatie of een app van derden een abonnementscontract bijwerkt.

Velden

De trigger Abonnementscontract bijgewerkt bevat de volgende velden, die in voorwaarden en acties kunnen worden gebruikt en die gegevens in de workflow kunnen ophalen:

Velden in de trigger 'Abonnementscontract bijgewerkt.
Veld Beschrijving
Abonnementscontract Het abonnementscontract dat is bijgewerkt.
Klant De klant van wie het bijgewerkte abonnementscontract is.
Shop De winkel waar het contract is bijgewerkt.

Acties

Omdat de trigger de velden Abonnementscontract, Klant en Winkel retourneert, kun je met deze trigger acties gebruiken waarvoor deze velden vereist zijn, zoals:

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow waarin een tag aan een klant wordt toegevoegd wanneer er een abonnementscontract wordt bijgewerkt

In deze voorbeeldworkflow wordt een tag aan een klant toegevoegd wanneer er een abonnementscontract wordt bijgewerkt.

De trigger 'Abonnementscontract bijgewerkt' testen

Als je een workflow wilt testen die met deze trigger begint, maak je een abonnement aan via de webshop en bewerk je het verkregen abonnementscontract via de abonnements-app die je hebt geïnstalleerd. Als je een abonnements-app van een externe partij gebruikt, lees dan de documentatie van de app als je wilt weten hoe je een contract bewerkt. Als je de Shopify Subscriptions-app gebruikt, kun je in de bijbehorende documentatie vinden hoe je een contract bewerkt.

API-gegevens

Met de trigger Abonnementscontract bijgewerkt kunnen acties worden uitgevoerd met het Graphql-API-object SubscriptionContract.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis