Abonnementskontrakt oppdatert

Utløseren Abonnementskontrakt oppdatert starter en arbeidsflyt når en bruker i organisasjonen eller en tredjepartsapp oppdaterer en abonnementskontrakt.

Felter

Utløseren Abonnementskontrakt oppdatert inneholder følgende felter, som kan brukes i betingelser og handlinger, og for å hente data til arbeidsflyten:

Felter i utløseren Abonnementskontrakt oppdatert.
Felt Beskrivelse
Abonnementskontrakt Abonnementskontrakten som er oppdatert.
Kunde Kunden den oppdaterte abonnementskontrakten tilhører.
Shop Butikken der kontrakten ble oppdatert.

Handlinger

Fordi utløseren returnerer feltene Abonnementskontrakt, Kunde og Butikk kan handlinger som krever disse feltene brukes sammen med utløseren, som for eksempel:

Eksempel:

Eksempel på en arbeidsflyt som legger til en tagg for en kunde når det oppdateres en abonnementskontrakt

I dette arbeidsflyteksempelet legges det til en tagg for en kunde når det oppdateres en abonnementskontrakt.

Teste utløseren Abonnementskontrakt oppdatert

For å teste en arbeidsflyt som starter med denne utløseren må du opprette et abonnement gjennom butikkfronten, og deretter redigere den resulterende abonnementskontrakten gjennom den installerte abonnementsappen. Hvis du bruker en tredjepartsabonnementsapp, må du se appens dokumentasjon om redigering av en kontrakt. Hvis du bruker førstepartsappen Shopify Subscriptions, kan du se dokumentasjonen for å finne ut hvordan du redigerer en kontrakt.

API-detaljer

Utløseren Abonnementskontrakt oppdatert gjør det mulig å utføre handlinger med SubsriptionContract Graphql API-objektet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis