Samling opprettet

Utløseren Samling opprettet starter en arbeidsflyt når en bruker i organisasjonen eller en tredjepartsapp oppretter en samling i Shopify-administrator. Arbeidsflyter som starter med utløseren Samling opprettet gjelder for både manuelle og automatiske samlinger.

Handlinger

Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren Samling opprettet.

Eksempel

Et eksempel på en arbeidsflyt som sender en e-post når en samling opprettes

I dette arbeidsflyteksempelet sendes det en e-post når en samling opprettes.

Teste utløseren Samling opprettet

Opprett en samling for å teste en arbeidsflyt som starter med denne utløseren.

API-detaljer

Ved å bruke utløseren Samling opprettet kan det utføres handlinger med Collection Graphql API-objektet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis