Tilbaketrekning av kundens betalingsmåte

Utløseren Kundens betalingsmåte er trukket tilbake starter en arbeidsflyt når betalingsmåten til en kunde trekkes tilbake. Se betalingsdokumentasjonen for mer informasjon.

Oppgitte data

Følgende data leveres til arbeidsflyter som starter med utløseren Kundens betalingsmåte er trukket tilbake.

Data som leveres til arbeidsflyter med utløseren.
Data Beskrivelse
kundens betalingsmåte Kundens betalingsmåte er trukket tilbake. Gir tilgang til data i objektet for kundens betalingsmåte i GraphQL Admin API

Teste utløseren

For å teste en aktiv arbeidsflyt som starter med denne utløseren kan du:

  • Trekk tilbake en kundebetalingsmåte fra en bestilling i administrasjonskonsollen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis