Bestilling opprettet

Utløseren Bestilling opprettet starter en arbeidsflyt når en bestilling legges inn av en kunde, eller når et bestillingsutkast merkes som betalt eller konverteres til en bestilling.

Handlinger

Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren Bestilling opprettet.

Eksempel

Et eksempel på en arbeidsflyt som oppdaterer en kundemerknad når en bestilling opprettes

I dette arbeidsflyteksempelet oppdateres en kundemerknad når kunden oppretter en ny bestilling.

Teste utløseren Bestilling opprettet

Opprett en testbestilling i butikkfronten eller godta betaling for et bestillingsutkast for å teste en arbeidsflyt som starter med denne utløseren.

API-detaljer

Ved å bruke utløseren Bestilling opprettet kan det utføres handlinger med Order Graphql API-objektet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis