Bestilling opprettet

Utløseren Bestilling opprettet starter en arbeidsflyt når en bestilling legges inn av en kunde, eller når et bestillingsutkast merkes som betalt eller konverteres til en bestilling.

Oppgitte data

Følgende data leveres til arbeidsflyter som starter med utløseren Bestilling opprettet.

Data som leveres til arbeidsflyter med utløseren.
Data Beskrivelse
bestilling Bestillingen som ble opprettet. Gir tilgang til data i bestillingsobjektet i GraphQL Admin API

Teste utløseren

For å teste en aktiv arbeidsflyt som starter med denne utløseren kan du:

Handlinger

Denne utløseren leverer en bestilling, og lar deg bruke alle handlinger som krever en bestilling, inkludert:

Bestillinger gir deg tilgang til data som kunde, slik at den kan brukes med kundehandlinger. Disse inkluderer:

Bestillinger inneholder også lister over datalignende varelinjer. Ved hjelp av en For each-handling kan du kjøre gjennom disse listene og utføre handlinger på hvert element. Du kan for eksempel kjøre gjennom varelinjene og legge til en tagg for hvert enkelt produkt.

Eksempel:

Et eksempel på en arbeidsflyt som oppdaterer en kundemerknad når en bestilling opprettes

I dette arbeidsflyteksempelet oppdateres en kundemerknad når kunden oppretter en ny bestilling.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis