Oppfyllelsesbestilling flyttet

Utløseren Oppfyllelsesbestilling flyttet starter en arbeidsflyt når oppfyllelsen av en bestilling flyttes til en annen lokalisasjon.

Handlinger

Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren Oppfyllelsesbestilling flyttet.

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som oppdaterer en kundemerknad når lokalisasjonen for en oppfyllelsesbestilling endres

I dette arbeidsflyteksempelet oppdateres en kundemerknad når lokalisasjonen for en oppfyllelsesbestilling endres.

Teste utløseren Oppfyllelsesbestilling flyttet

Denne utløseren gjelder for tredjepartsoppfyllelser, ikke manuelle oppfyllelseshendelser. Kontakt tredjeparts-oppfyllelsestjenesten for å finne ut hvordan du kan opprette en testbestilling for å teste en arbeidsflyt som starter med denne utløseren.

API-detaljer

Med utløseren Oppfyllelsesbestilling flyttet kan man utføre handlinger med Order Graphql API-objektet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis