Opprett URL-omdirigering

Handlingen Opprett omdirigerings-URL-adresse oppretter en omdirigerings-URL-adresse som overfører trafikk fra en nettside til en annen.

På denne siden

Felt

Handlingen Opprett omdirigerings-URL-adresse inneholder følgende felt.

Felter som brukes i handlingen Opprett omdirigerings-URL-adresse.
Felt Beskrivelse
Bane Påkrevd. URL-adressen kundene omdirigeres bort fra. URL-adressen som brukes i dette feltet må representere en eksisterende URL-adresse i butikken.
Mål Påkrevd. URL-adressen kundene omdirigeres til. URL-adressen som brukes i dette feltet kan være en eksisterende URL-adresse i butikken eller en ekstern destinasjon.
Overskriv eksisterende omdirigering. Når denne er merket av, opprettes det en omdirigering selv om det allerede finnes en eksisterende omdirigering for den opprinnelige URL-adressen kundene omdirigeres bort fra.

Utløsere

Handlingen Opprett omdirigerings-URL-adresse kan brukes i alle arbeidsflyter.

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som omdirigerer besøkende fra et slettet produkt til en annen side

I dette arbeidsflyteksempelet opprettes det en URL-omdirigering når et produkt slettes. Omdirigeringen sender kundene fra den slettede produktsiden til en side med mer informasjon om utgåtte produkter.

Denne arbeidsflyten bruker title-egenskapen for det slettede produktet til å generere URL-adressen kundene omdirigeres fra. Merk at dersom produktet hadde en tilpasset referanse eller URL-adresse før det ble slettet, kan det hende at arbeidsflyten ikke fungerer.

API-detaljer

Gå gjennom mutasjonen urlRedirectCreate for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis