Oppdater bestillingsnotat

Handlingen Oppdater bestillingsmerknad oppdaterer merknadene på en bestillingsside for bestillingen som utløser arbeidsflyten.

På denne siden

Felt

Handlingen Oppdater bestillingsmerknad inneholder følgende felter:

Felter som brukes i handlingen Oppdater bestillingsmerknad.
Felt Beskrivelse
Merk Merknaden som skal legges til bestillingen.

Utløsere

Handlingen Oppdater bestillingsmerknad har et skjult felt lagt til av utløseren. Dette feltet, Bestillings-ID, identifiserer bestillingen som skal oppdateres. Bestillings-ID er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Oppdater bestillingsmerknad kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som legger til et notat i en bestilling når en refusjon opprettes

I dette arbeidsflyteksempelet legges det til en merknad i en bestilling når det er opprettet en refusjon for den.

API-detaljer

Gå gjennom mutasjonen orderUpdate for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis