Zaktualizuj uwagę dotyczącą zamówienia

Czynność Zaktualizuj uwagę dotyczącą zamówienia polega na odświeżeniu uwag na stronie zamówienia dla zamówienia, które uruchamia workflow.

Na tej stronie

Pola

Czynność Zaktualizuj uwagę dotyczącą zamówienia zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Zaktualizuj uwagę dotyczącą zamówienia.
Pole Opis
Uwaga Uwaga, która zostanie użyta w przypadku zamówienia.

Wyzwalacze

Czynność Zaktualizuj uwagę dotyczącą zamówienia ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. To pole ID zamówienia identyfikuje zamówienie, które ma zostać zaktualizowane. ID zamówienia jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Zaktualizuj uwagę dotyczącą zamówienia może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład

Przykład workflow, który dodaje uwagę do zamówienia po utworzeniu zwrotu kosztów

W tym przykładzie workflow do zamówienia dodawana jest uwaga, gdy utworzono dla niego zwrot kosztów.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź mutację orderUpdate.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo