Aktualizuj uwagę dotyczącą klienta

Czynność Aktualizuj uwagę klienta aktualizuje uwagi na stronie klienta dla klienta, który uruchamia workflow.

Na tej stronie

Pola

Czynność Aktualizuj uwagę dotyczącą klienta zawiera następujące pola.

Pola używane w czynności Aktualizuj uwagę dotyczącą klienta.
Pole Opis
Uwaga Uwaga do zastosowania do klienta.

Wyzwalacze

Czynność Aktualizuj uwagę dotyczącą klienta ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. To pole ID zamówienia identyfikuje klienta, który ma zostać zaktualizowany. ID klienta jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Aktualizuj uwagę dotyczącą klienta może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład

Przykład workflow, który dodaje uwagę do klienta po zbycie zamówienia wysokiego ryzyka

W tym przykładzie workflow klient ma uwagę dodaną podczas zamawiania zamówienia wysokiego ryzyka.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź mutację customerUpdate.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo