Konektory

Konektory są dostarczane przez aplikację Flow w celu korzystania z takich funkcji, jak Dodaj wiersz do arkusza kalkulacyjnego z usług firm zewnętrznych, takich jak Arkusze Google.

Na tej stronie

Łączenie

Aby rozpocząć korzystanie z konektorów, musisz najpierw połączyć aplikację Flow z usługą, z której chcesz korzystać. Na przykład, aby użyć czynności Dodaj wiersz do arkusza kalkulacyjnego, musisz najpierw połączyć aplikację Flow ze swoim kontem w aplikacji Arkusze Google:

  1. W edytorze Flow wyszukaj wyzwalacz lub czynność, z którą chcesz się połączyć.
  2. Wybierz wyzwalacz lub czynność, której chcesz użyć.
  3. Jeśli wcześniej aplikacja nie została połączona, otrzymasz komunikat o błędzie informujący, że aplikacja jest odinstalowana. Kliknij opcję Instaluj.
  4. Postępuj zgodnie z monitami, aby połączyć swoje konto z aplikacją Flow. Wyświetli się monit o zalogowanie się do usługi i przyznanie aplikacji Flow dostępu do Twojego konta.
  5. Po pomyślnym połączeniu aplikacji zobaczysz szczegóły dotyczące konektora do aplikacji. Możesz zamknąć ten ekran.
  6. Wróć do edytora Flow. Odśwież stronę, aby usunąć komunikat o błędzie.

Odłączanie

Możesz odłączyć aplikację od Flow, jeśli chcesz zmienić użytkownika, którego aplikacja Flow używa do połączenia. Aby odłączyć aplikację od Flow:

  1. W edytorze Flow wyszukaj aplikację, którą chcesz odłączyć.
  2. Wybierz aplikację (a nie wyzwalacz lub czynność), którą chcesz odłączyć.
  3. Kliknij przycisk ....
  4. Kliknij opcję Odłącz.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo