Dodaj wiersz do arkusza kalkulacyjnego

Czynność Dodaj wiersz do arkusza kalkulacyjnego polega na dodaniu wiersza danych do arkusza kalkulacyjnego Google Sheets.

Połączenie

Aby rozpocząć korzystanie z czynności w aplikacji Arkusze Google, musisz najpierw połączyć aplikację Flow ze swoim kontem w aplikacji Arkusze Google.

Pola

Czynność Dodaj wiersz do arkusza kalkulacyjnego zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Dodaj wiersz do arkusza kalkulacyjnego.
Pole Opis
Adres URL arkusza kalkulacyjnego Wymagane. Wprowadź adres URL arkusza kalkulacyjnego, który jest wyświetlany w przeglądarce.
Nazwa karty Wymagane. Wprowadź istniejącą nazwę karty w arkuszu kalkulacyjnym.
Zawartość wiersza (rozdzielona przecinkami) Wymagane. Wprowadź rozdzieloną przecinkami listę pól. Każdy przecinek oznacza nową kolumnę.

Wyzwalacze

Czynności Dodaj wiersz do arkusza kalkulacyjnego można użyć z dowolnym wyzwalaczem.

Przykład:

Przykład procesu workflow polegającego na anulowaniu zamówienia, jeśli poziom ryzyka jest wysoki

W tym przykładowym workflow zamówienie zostaje anulowane, jeśli poziom ryzyka jest wysoki.

Referencja API

Flow wywołuje API Google Sheets, aby dodać wiersz do arkusza kalkulacyjnego. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z interfejsem API Google Sheets.

Często zadawane pytania

Dane z aplikacji Flow obejmują wiele kolumn. Dlaczego tak się dzieje?

Kolumny w Arkuszach są oddzielone przecinkami. Jeśli dane z aplikacji Flow mogą potencjalnie zawierać przecinki, zostaną podzielone na wiele kolumn. Aby tego uniknąć, użyj filtra liquid w celu usunięcia przecinków. Użyj na przykład {{ order.note | replace:",", " " }}, aby zastąpić przecinki spacją.

Dane z aplikacji Flow rozpoczynają się od nieprawidłowej kolumny.

Jeśli arkusz roboczy ma puste wartości w pierwszych kilku kolumnach ostatniego wiersza, aplikacja Arkusze wstawi kolejną kolumnę, zaczynając od pierwszej kolumny z zawartością (dokumenty). Ten błąd możesz usunąć tylko poprzez poprawienie arkusza roboczego i unikanie wprowadzania pustych wartości w arkuszu kalkulacyjnym.

Chcę dodać wiersz dla każdej pozycji w zamówieniu.

Możesz użyć czynności For each (Dla każdej), aby zapętlić każdą pozycję i wywołać czynność Dodaj wiersz do arkusza kalkulacyjnego dla każdej pozycji.

Otrzymuję błąd 403, gdy próbuję dodać wiersz do arkusza kalkulacyjnego. Co to znaczy?

Zazwyczaj oznacza to, że arkusz roboczy nie jest dostępny dla użytkownika, który połączył Arkusze Google z Flow.

Otrzymuję błąd 429 lub 500, gdy próbuję dodać wiersz do arkusza kalkulacyjnego. Co to oznacza?

Zazwyczaj oznacza to, że w arkuszu występuje problem z dodaniem nowych wierszy. Może się to zdarzyć, gdy interfejs API Google otrzyma zbyt wiele żądań lub arkusz ma zbyt wiele pól lub wierszy.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo