Lägg till rad i kalkylark

Åtgärden Lägg till rad i kalkylark lägger till en enda datarad i ett Google Sheets-kalkylark.

Anslutning

Om du vill börja använda Sheets åtgärder så måste du först ansluta Flow till ditt Google Sheets-konto.

Fält

Åtgärden Lägg till rad i kalkylark innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden "Lägg till rad i kalkylark".
Fält Beskrivning
Kalkylblads-URL Krävs. Ange den kalkylarks-URL som visas i webbläsaren.
Fliknamn Krävs. Ange ett befintligt fliknamn i kalkylarket.
Radinnehåll (kommaseparerad) Krävs. Ange en kommaseparerad lista med fält. Varje kommatecken anger en ny kolumn.

Utlösare

Åtgärden Lägg till rad i kalkylark kan användas med vilken utlösare som helst.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som annullerar en order när risknivån är hög

I det här exempelarbetsflödet annulleras en order när risknivån är hög.

API-referens

Flow anropar Google Sheets API för att lägga till en rad i ett kalkylark. Se Google Sheets API för mer information.

Vanliga frågor

Data från Flow sträcker sig över flera kolumner. Varför sker detta?

Kolumner i Sheets separeras med kommatecken. Om data från Flow potentiellt kan innehålla ett kommatecken så kommer datan att delas upp i flera kolumner. Du kan undvika detta genom att använda ett flytande filter för att ta bort kommatecken. Använd till exempel {{ order.note | replace:",", " " }} för att ersätta kommatecken med ett mellanslag.

Datan från Flow startar vid fel kolumn.

Om ditt kalkylblad har tomma värden i de första kolumnerna i den sista raden, så kommer Sheets att infoga nästa kolumn med början i den första kolumnen med innehåll i (docs). Du kan bara åtgärda detta fel genom att åtgärda ditt kalkylblad och undvika att ange tomma värden i kalkylarket.

Jag vill lägga till en rad för varje post i en order.

Du kan använda Flows åtgärd För varje för att loopa igenom varje post och anropa åtgärden Lägg till rad till kalkylark för var och en av posterna.

Jag får felet 403 när jag försöker lägga till en rad i ett kalkylark. Vad betyder detta?

Vanligtvis innebär detta att kalkylbladet inte är tillgängligt för användaren som anslöt Google Sheets till Flow.

Jag får ett 429- eller 500-fel när jag försöker att lägga till en rad i ett kalkylark. Vad betyder detta?

Detta innebär vanligtvis att kalkylbladet har problem med att lägga till nya rader. Detta kan inträffa när Google API tar emot för många förfrågningar eller om kalkylbladet har för många fält eller rader.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis