Anslutningsappar i Shopify Flow

Med anslutningsappar kan du använda specifika appar för att skapa utlösare baserat på information från appen eller för att skapa en åtgärd som använder en app. När du använder en utlösare skickar appen data till Flow. När du använder en åtgärd skickar Flow information till appen.

Skapa arbetsflöden med kopplingar

Med anslutningsappar kan du skapa arbetsflöden med utlösare och åtgärder från appar. Du måste ha en app med en inbyggd anslutningsapp installerad för att kunna använda en app i ett arbetsflöde.

Steg:

 1. Installera och konfigurera en app som har skapat en anslutningsapp.
 2. Ställ in appen. Beroende på appen kan detta innebära att du skapar ett konto, prenumererar på en betald tjänst eller lägger till information om din butik.
 3. Skapa ett nytt arbetsflöde.
 4. Utlösare som använder anslutningsappar startas av ett meddelande från en app, medan Åtgärder som använder anslutningsappar hämtas av appar som ett resultat av ett meddelande från Flow.
  1. Skapa en utlösare eller åtgärd i Flow.
  2. Välj den tjänst du vill använda från listan Installerat.
  3. Om du skapar en utlösare väljer du vilken händelse som ska starta arbetsflödet. Om du skapar en åtgärd väljer du vilken åtgärd som du vill att appen ska vidta.

Villkor kan inte ställas in med hjälp av anslutningsappar.

Begränsningar och kända problem

 • Om du har ett arbetsflöde som använder en anslutningsapp och du vill köra den i en butik så måste den butiken ha anslutningsappen installerad.
 • Om du behöver ändra autentiseringsinställningarna för anslutningsapparna Asana, Google Sheets, Slack eller Trello måste din butik ha en kopia av Flow-appen installerad. Om du vill ändra dessa anslutningsinställningar måste du logga in i butiken och använda Flow-appen.
 • Om du avinstallerar Flow-appen från en butik inaktiveras dina arbetsflöden för den butiken.

Appar som fungerar tillsammans med Flow

AgeChecked

AgeChecked-logotyp

Verifierar kundens ålder och tillhandahåller en kompatibel lösning för försäljning av åldersbegränsade produkter med AgeChecked.

Utlösare för AgeChecked-kontakten
Utlösare Beskrivning
AgeChecked Kundfel Startar när en kund har misslyckad åldersverifikation.
AgeChecked kundframgång Startar när en kund har blivit åldersverifierad.
Åtgärder för AgeChecked-kontakten
Åtgärd Beskrivning
AgeChecked-verifiering Utför en AgeChecked-verifiering på ordern och kunden. Se till att order-ID skickas med den här åtgärden.

Algolia Search och Synlighet

Algolia-logotyp

Skapa en produktsökning och upptäcktsupplevelse som ökar konverteringar i stor skala i din butik med Algolia Search och Discovery.

Utlösare för Algolia Search and Discovery-kontakten
Utlösare Beskrivning
Populära sökningar Startar varje dag och samlar in de bästa sökningarna i din butik och de mest populära resultaten.
Sökningar utan resultat Startar varje dag och hämtar sökningarna som inte ger några resultat i din butik.
Pausat index Startar när din sökindexering har pausats i Algolia.

Alpaca: Hämtning och leverans

Alpaca: logotyp för hämtning och leverans

Erbjud lokal leverans till dina kunder med anpassningsbara fraktpriser med Alpaca: Hämtning och leverans.

Utlösare för Alpaca: Hämtning och leverans/kontakt
Utlösare Beskrivning
Bokning ändrad Startar när ett schemalagt datum eller tid ändras för en order.
Order skapad Startar när en order skapas.

Appify

Appify-logotyp

Åtgärder för Appify-anslutningen
Åtgärd Beskrivning
Skicka push-meddelande Skickar en push-avisering till en kund.

Arigato Automation

Arigato Automations-logotyp

Skapa arbetsflöden för att automatisera vanliga uppgifter med Arigato Automation.

Utlösare för Arigato Automation-kontakten
Utlösare Beskrivning
Inkommande utlösarhändelse Startar när Mr. Arigato skickar en utlösare till Flow.

Asana

Asana-logga

Organisera teamuppgifter och information relaterad till din butik i Asana.

Åtgärder för Asana-kontakten
Åtgärd Beskrivning
Skapa Asana-uppgift Skapa en ny uppgift i ett Asana-projekt.

Åter i lager: Kundaviseringar

Åter i lager-logotyp

Meddela dina kunder när en produkt är tillgänglig med Åter i lager: Kundaviseringar.

Utlösare för Åter i lager: Kundaviseringar-kontakt
Utlösare Beskrivning
Produktvariantefterfrågan har ändrats Startar när efterfrågansnivå ändras för en produktvariant.

Meddelande om att produkten åter finns i lager

Logotyp för Produktavisering åter i lager

Få aviseringarna "åter i lager", "slut i lager", "förbeställning" och "påfyllning" med "Tillbaka i lager"-produktavisering.

Utlösare för kontakten Åter i lager-produktaviseringar
Utlösare Beskrivning
Back in Stock Startar när en produkt åter finns i lager.
Åter i lager-prenumeration Startar när en åter i lager-prenumeration skapas.
Prenumeration för åter i lager-avisering Startar när en kund prenumererar på att bli aviserad när en produkt åter finns i lager.

Bespoke Shipping

Logotyp för skräddarsydd leverans

Ta full kontroll över dina fraktkostnader med Bespoke Shipping.

Åtgärder för Bespoke Shipping-kontakten
Åtgärd Beskrivning
Räkna ordrar Upprätthåller ett antal ordrar per dag.
Ange varukorgsattribut Ställer in ett varukorgsattribut.

Bättre pris

Bättre pris-logotyp

Gör det möjligt för kunder att be om ett lägre pris med Bättre pris.

Utlösare för Bättre pris-kontakten
Utlösare Beskrivning
Bättre pris begärt Startar när en kund begär ett bättre pris för en produkt.

Bulkrabatter

Bulkrabatter-logotyp

Generera tusentals rabatter för dina partners och affiliater med Bulk-rabatter.

Utlösare för Bulkrabatt-kontakten
Utlösare Beskrivning
Rabattkoder skapade Startar när batcher med 100 rabattkoder skapas.

Återkoppling

Återanrop-logotyp

Kontakta dina potentiella klienter snabbare med Callback.

Utlösare för Callback-kontakten
Utlösare Beskrivning
Uppringning begärd Startar när en ny uppringning begärs.

Kampanjer och merförsäljning i kassan

Logotyp för kassakampanjer och merförsäljning

Få dina intäkter att växa genom att erbjuda merförsäljning med ett klick och gratis presenter med kassakampanjer och merförsäljning.

Utlösare för kassakampanjer och merförsäljnings-kontakt
Utlösare Beskrivning
Kampanjen har lösts in Startar när en kampanj har lösts in och betalning, i förekommande fall, har bekräftats.
Kampanjen kunde inte lösas in Startar när en kund inte slutför betalningen för en kampanj och kampanjprodukten tas bort från ordern.

Collabs

Logotyp för kassakampanjer och merförsäljning

Öka affiliate-försäljningen med mindre insats. Använd den kostnadsfria Shopify Collabs-appen för att automatisera återkommande uppgifter i affiliateprogrammet med färdiga Shopify Flow-mallar.

Utlösare för Shopify Collabs-kontakten
Utlösare Beskrivning
Kreatören har godkänts Startar när en kreatör godkänns och går med i din community.
Kreatör har ansökt Startar när en kreatör ansöker till din community.
Gåva mottagen Startar när en kreatör tar emot en gåva som har erbjudits dem.
Orderattribut Startar när en order tillskrivs en kreatör.
Nivå tilldelad Startar när en kreatör tilldelas en ny nivå.
Åtgärder för Shopify Collabs-kontakten
Åtgärd Beskrivning
Godkänn sökande Godkänner kreatörens ansökan om samarbete och flyttar dem från tillstånd som sökande till aktivt samarbete.
Skicka e-postmeddelande Skicka ett anpassat e-postmeddelande direkt till den valda kreatören.
Tilldela nivå Tilldela kreatör specifik provisionsnivå.
Skapa gåva Skapa en gåva som kan lösas in till kreatören.

Frammanade medlemskap

Logotyp för frammanande medlemskap

Skapa en VIP-kundklass med ett betalt medlemskapsprogram med Conjured Memberships.

Utlösare för Conjured Membership-kontakten
Utlösare Beskrivning
Medlemskapet har avbrutits Startar när ett medlemskap annulleras.
Medlemsbetalning misslyckades Startar när betalning för ett medlemskap misslyckas.
Medlemsbetalning har genomförts Startar när betalning för ett medlemskap har genomförts.
Återaktiverat medlemskap Startar när ett medlemskap återaktiveras.
Medlemskap startat Startar när ett medlemskap startar.

Conjured-hänvisningar

Logotyp för frammanande hänvisningar

Öka försäljningen med ett anpassningsbart hänvisningsprogram med hjälp av Conjured Referrals.

Utlösare för Conjured Referrals-kontakten
Utlösare Beskrivning
Advocate Shared Startar när en Advocate delar en hänvisningslänk.
Advocate-registrering Startar när en Advocate anger sitt namn och sin e-postadress i ditt hänvisningsprogram.
Friend-registrering Startar när en vän anger sitt namn/sin e-postadress för att lösa in en rabattkod i ditt hänvisningsprogram.
Lyckad hänvisning Startar när en vän beställer genom att använda sin inlösta rabattkod, om ordern inte avbryts eller återbetalas när e-postmeddelandet Advocate-bonus skickas.

Kurser

Kurser-logotyp

Gör din butik till en webbkursplattform med Kurser.

Utlösare för Kurser-kontakten
Utlösare Beskrivning
Kursavslutning Startar när en kurs slutförs av en kund.

Covet.pics – Instagramflöde

Covet.pics-logotyp

Automatisera Instagram för att skapa en sida med Instagramflöden eller ladda upp dina egna foton med Covet.pics - Instagram Feed.

Utlösare för Covet.pics - Instagram Feed-kontakt
Utlösare Beskrivning
Fotoförfrågan Startar när Covet.pics skapar en fotoförfrågan.

Anslutningsapp för Google Analytics

Anslutning för Google Analytics-logotyp

Få avancerad Google Analytics-spårning för din butik med Connector för Google Analytics.

Åtgärder för Connector för Google Analytics-kontakten
Åtgärd Beskrivning
Kundevenemang i Google Analytics Skickar en anpassad händelse till Google Analytics och länkar den till kundbeteende, till exempel vilken kampanj de kom från och vilka sidor de surfade på.
Orderhändelse i Google Analytics Skickar en anpassad händelse till Google Analytics och länkar den till kunden som lade ordern, till exempel vilken kampanj de kom från och vilka sidor de surfade på.

CRM PLUS PÅ LINE

Logotyp för CRM PLUS på LINE

Implementera CRM-åtgärder och funktioner för social inloggning med hjälp av offentliga LINE-konton med CRM PLUS på LINE.

Utlösare för CRM PLUS på LINE-kontakten
Utlösare Beskrivning
Integrering av social inloggning lades till för kunder Startar ett arbetsflöde när en kund använder formuläret för integrering av social inloggning från den nya medlemsregistreringssidan eller Min sida.
Åtgärder för CRM PLUS på LINE-kontakten
Åtgärd Beskrivning
Skicka ett Flex-meddelande på LINE Skickar ett Flex-meddelande till en kund på LINE. Du måste ha målkunden tillagd som en vän på LINE innan du kan skicka ett meddelande till kunden.
Skicka ett textmeddelande på LINE Skickar ett sms till en kund på LINE. Du måste ha målkunden tillagd som en vän på LINE innan du kan skicka ett meddelande till kunden.
Skicka en avisering om slutförd leverans på LINE Skickar en avisering till en kund på LINE om att en leverans av varor är klar. Kundens telefonnummer måste vara registrerat.
Skicka en avisering om slutfört köp på LINE Skickar en avisering till en kund på LINE om att ett produktköp är slutfört. Kundens telefonnummer måste vara registrerat.

Customer Tagger

Customer Tagger-logotyp

Använd arbetsflöden med flera villkor för att tillämpa taggar för och ta bort taggar från kundposter baserat på kundbeteende med Customer Tagger.

Utlösare för Customer Tagger-kontakten
Utlösare Beskrivning
Ordern har behandlats Startar när en order behandlas och en kund potentiellt taggas av Customer Tagger

Dotdigital Engagement Cloud

Dotdigital Engagement Cloud-logotyp

Automatisera och anpassa e-postmarknadsföring, SMS, sociala medier och chatt med Dotdigital Engagement Cloud.

Åtgärder för Dotdigital Engagement Cloud-kontakten
Åtgärd Beskrivning
Skapa eller uppdatera kontakt Skapar en kontakt i Engagement Cloud, eller uppdaterar kontakten om den redan finns.
Lägg till i marknadsföringsprogram Lägger till kund till ett befintligt omnichannel-marknadsföringsprogram i Engagement Cloud.
Skicka ett transaktionsmeddelande via e-post Skickar ett transaktionsmeddelande via e-post med en befintlig Engagement Cloud-kampanj.

Edit Order by Cleverific

Edit Order by Cleveferic-logotyp

Använd avancerad orderredigering, orderautomatisering och orderhantering med Edit Order från Cleverific.

Åtgärder för Edit Order från Cleverific/kontakten
Åtgärd Beskrivning
Utöka paket Öppnar paketerade produkter till sina komponentprodukter för enkel distribution. Den här åtgärden är endast tillgänglig för tidig åtkomst. Konfigurera produktpaket i Redigera order.
Redigera och lägg till artiklar Redigerar en order genom att lägga till en eller flera artiklar.

Emarsys marknadsföringsplattform

Logotyp för Emarsys marknadsföringsplattform

Leverera äkta personliga omnichannel-upplevelser som bygger pålitliga, lojala och varaktiga kundrelationer med Emarsys marknadsföringsplattform.

Åtgärder för Emarsys marknadsföringsplattform/kontakt
Åtgärd Beskrivning
Dålig feedback om efter inköp Utlöser en händelse i Emarsys när att en negativ produktrecension har skapats.
Bra feedback efter köp Utlöser en händelse i Emarsys när en positiv produktrecension skapas.
Ställ in kontaktuppgifter Ställer in ett kundfält till ett givet värde i Emarsys kontaktdatabas.
Utlösare av extern händelse (allmänt) Utlöser en extern händelse i Emarsys.
Önskelista åter i lager Utlöser en händelse i Emarsys för att meddela kunder när produkter på deras önskelista finns i lager igen.
Prissänkning på önskelista Utlöser en händelse i Emarsys för att meddela kunder om att produkter på deras önskelista är på rea.
Påminnelse om önskelista Utlöser en händelse i Emarsys för att påminna kunder om att de har produkter på sin önskelista.

Enquire efterköpsundersökning

Logotyp för Enquire undersökningar efter köp

Erbjuder undersökningar efter köp och skapar en första parts datauppsättning med kundinsikter med Enquire Post-Purchase Surveys.

Utlösare för Enquire Post-Purchase Surveys-kontakten
Utlösare Beskrivning
Survey Response Created (äldre version) Startar när ett nytt undersökningssvar skickas in.
Ny undersökningsrespons Startar när en kund svarar på en butiksundersökning.

Evey Events & Tickets

Logotyp för Evey Events & Tickets

Sälj biljetter till dina egna eller online-evenemang med Evey Events & Tickets.

Utlösare för Evey Events & Tickets-kontakten
Utlösare Beskrivning
Deltagare skapad eller uppdaterad Startar när en deltagare skapas, uppdateras eller annulleras.
Deltagare skapad eller uppdaterad med order Startar när en deltagare skapas, uppdateras eller annulleras med en Shopify-order.

Flits: kundkontosida

Logotyp för Flits: kundkontosida

Sammanfatta all kunddata som profil, orderhistorik, nyligen visade produkter och leveransadresser på ett ställe med Flits: Kundkontosida.

Åtgärder för Flits: Kundkontosida-kontakt
Åtgärd Beskrivning
Kreditjustering vid orderdistribution Justerar Flits värdecheckssaldo när en order distribueras.

Form Builder med filuppladdning

Logotyp för Form Builder med filuppladdning

Öka intäkterna med mobil-responsiva formulär som fungerar på alla enheter med Form Builder med filuppladdning.

Utlösare för Form Builder med filuppladdning-kontakt
Utlösare Beskrivning
Formulärbyggare Startar när ett formulär skickas in.

Distributionssynkronisering

Fulfill Sync-logotyp

Automatisera distributionsorderspårning från leveransfiler från säljare, leverantörer, dropshippers, leveranstjänster och lager med Distributionssynkronisering.

Utlösare för Fulfill Sync-kontakten
Utlösare Beskrivning
Order skapad Startar när en order skapas.

Presentkort och lojalitetsprogram

Logotyp för presentkort och lojalitetsprogram

Lansera ett lojalitetsprogram med hänvisningar, butikskredit och belöningar med presentkort och lojalitetsprogram.

Åtgärder för presentkorts- och lojalitetsprogramkontakten
Åtgärd Beskrivning
Utfärda ett presentkort Utfärdar ett presentkort till kunder med hjälp av anpassade e-postparametrar.

Google Sheets för Shopify Flow

Google Sheets för Shopify Flow-logotyp

Skapa och dela kalkylark med Google Sheets för Shopify Flow.

Åtgärder för Google Sheets för Shopify Flow-kontakten
Åtgärd Beskrivning
Lägg till rad i kalkylark Lägger till en rad längst ner i ett Google Sheets-kalkylark.

Gorgias ‑ Livechatt och helpdesk

Gorgias ‑ Livechatt & Helpdesk-logotyp

Hantera all din support och kundtjänst på ett och samma ställe med Gorgias ‑ Livechatt och helpdesk.

Åtgärder för Gorgias ‑ Livechatt och helpdesk-kontakt
Åtgärd Beskrivning
Skapa ett ärende Skapar ett ärende som innehåller en enda intern anteckning i Gorgias.

Growave - Lojalitet, önskelista +3

Logotyp för Growave - Lojalitet, önskelista +3

Skapa ett lojalitetsprogram, erbjud belöningar och samla in hänvisningar och produktrecensioner med Growave - Lojalitet, önskelista +3.

Utlösare för Growave - Lojalitet, önskelista +3-kontakt
Utlösare Beskrivning
Kundens älskade artiklar finns åter i lager Startar när en produktvariant som kunden är intresserad av finns i lager igen.
Kundens älskade artiklar väntar En serie utlösare om sparade artiklar på önskelistan.
Kundens föredragna produkter är tillgängliga Startar när produktvarianter som kunden är intresserad av är tillgängliga i din butik.
Kundens önskelista kommer snart att vara slutsåld Startar när produktvarianter som kunden är intresserad av snart kommer vara slutsålda.
Kundens önskelistor finns på rea Startar när produktvarianter som kunden är intresserad av finns på rea.
Begär en recension för nyligen köpt artikel En serie utlösare om en recension för en köpt artikel.
Någon ställde en fråga Startar när en kund ställer en fråga om en produkt.
Någon har lämnat en recension Startar när en recension lämnas i din butik.

Huckleberry-prenumerationer

Logotyp för Huckleberry-prenumerationer

Stöd en mängd olika rabatt- och försäljningsalternativ för prenumerationer Huckleberry-prenumerationer.

Utlösare för anslutningen för Huckleberry-prenumerationer
Utlösare Beskrivning
Vid tidpunkten för det första köpet Startar när en kund gör sitt första köp genom att använda appen Huckleberry-prenumerationer.
Vid tidpunkten för det andra och efterföljande inköpet Startar när en kund gör inköp efter sin första order genom att använda appen Huckleberry-prenumerationer.
När du ändrar leveransadress Startar när leveransadressen ändras för produkter som köps genom att använda appen Huckleberry-prenumerationer.
När leveransdatumet ändras Börjar när leveransdatumet ändras för produkter köpta genom Huckleberry-prenumerationsappen.
När du hoppar över Börjar när nästa betalning uteblir för produkter köpta genom Huckleberry-prenumerationsappen.
När du annullerar ett överhoppande Startar när en överhoppad betalning annulleras för produkter som köpts med hjälp av appen Huckleberry-prenumerationer.
När du ändrar planen Startar när du ändrar plan för produkter som köps genom att använda appen Huckleberry-prenumerationer.
Vid pausning Startar när betalningen stängs av för produkter som köps genom att använda appen Huckleberry-prenumerationer.
När du raderar en produkt Startar när en produkt som köps med hjälp av appen Huckleberry-prenumerationer raderas.
När du ändrar produkter Startar när en produkt som köps med hjälp av appen Huckleberry-prenumerationer ändras till en annan.
När du lägger till en produkt Startar när en produkt läggs till i en prenumeration som skapats av appen Huckleberry-prenumerationer.
När du köper ytterligare produkter Startar när ytterligare produkter köps genom att använda appen Huckleberry-prenumerationer.
När du ändrar betalningsmetod Startar när betalningsmetoden för en prenumeration som skapats av appen Huckleberry-prenumerationer ändras.
När kvantiteten ändras Startar när kvantiteten av produkter som köps genom att använda appen Huckleberry-prenumerationer ändras.
Vid tidpunkten för betalningsfel Startar när betalningen misslyckas för ett köp som görs med hjälp av appen Huckleberry-prenumerationer.
Vid tidpunkten för avisering n dagar före likviddatumet Börjar på en viss tidspann före datumet för nästa betalning för produkter som köps genom att använda appen Huckleberry-prenumerationer.
Vid avbeställning Startar när en prenumeration som skapats med hjälp av appen för Huckleberry-prenumerationer avbryts.

Kaleyra

Kaleyra-logotyp

Använd Kaleyra för att få hjälp med SMS-kommunikation.

Åtgärder för Kaleyra-kontakten
Åtgärd Beskrivning
Skapa SMS för att skicka order Skickar ett SMS när en order skapas.

Klaviyo – e-postmarknadsföring

Klaviyo-logotyp

Skicka personliga e-postmeddelanden, SMS-meddelanden och formulär för registrering med Klaviyo - e-postmarknadsföring.

Åtgärder för Klaviyo - e-postmarknadsföring-kontakt
Åtgärd Beskrivning
Spåra en händelse Pushar en händelse till Klaviyo.
Skapa en kampanj Skickar en kampanj med hjälp av en lista och mall från ditt Klaviyo-konto.

Klevu - Avancerad sökning

Klevu - avancerad sökning-logotyp

Bygg upp en självinstruerande sök-och upptäcktsupplevelse med hjälp av Klevu - avancerad sökning.

Utlösare för Klevu - Advancerad sökning-kontakten
Utlösare Beskrivning
Populära sökningar Startar varje dag och hämtar de populäraste sökningarna och de populäraste sökningarna med noll resultat under de senaste två dagarna.
Åtgärder för Klevu - kontakt för avancerad sökning
Åtgärd Beskrivning
Marknadsför/degradera produkt i sökningen Marknadsför eller degradera en produkt i Klevu sökresultat genom att tillämpa boosting-poäng. Den här åtgärden kan endast användas i ett arbetsflöde som börjar med utlösaren Ändrad lagerkvantitet.

Kmetric - analysverktyg i realtid

Kmetric-logotyp

Identifiera de bäst värderade kanalerna, kundbeteendena och listning av produktinsikter med Kmetric - Realtidsanalys.

Åtgärder för Kmetric - Realtidsanalys-kontakt
Åtgärd Beskrivning
Logga väder Sparar en logg med väderförändringar.

Launchpad

Launchpad-logotyp

Schemalägg, koordinera och exekvera händelser, till exempel försäljning, produkterbjudanden och lagerpåfyllningar med Launchpad.

Utlösare för Launchpad-kontakten
Utlösare Beskrivning
Händelsen startade Startar när en Launchpad-händelse startar.
Händelsen avslutades Startar när en Launchpad-händelse slutar.

LimeSpot Personalizer

LimeSpot Personalizer-logotyp

Få produktrekommendationer, merförsäljning, korsförsäljning, paketering och innehållsanpassning med hjälp av LimeSpot Personalizer.

Åtgärder för LimeSpot Personalizer-kontakt
Åtgärd Beskrivning
Anpassad händelse för LimeSpot Utlöser en anpassad händelse som ska hanteras av Audience Segmentation.

Loox - fotorecensioner

Loox-logotyp

Samla autentiska produktrecensioner med hjälp av smarta och anpassningsbara e-postmeddelanden med recensionsförfrågningar med Loox - Fotorecensioner.

Utlösare för Loox - Fotorecensioner-kontakten
Utlösare Beskrivning
Ny recension Startar när en ny recension tas emot.

Lojalitet, belöningar och hänvisningar

Logotyp för lojalitet, belöningar och hänvisningar

Hantera ditt kundlojalitets- och hänvisningsprogram med Lojalitet, belöningar och hänvisningar.

Utlösare för Lojalitet, belöningar och hänvisningar-kontakten
Utlösare Beskrivning
Kunden flyttades till segmentet "Win Back" Startar när en kund flyttas till lojalitetssegmentet "Win Back".
Kunden har tillräckligt med poäng att belöning Startar när en kund tjänar tillräckligt med poäng för att lösa in en lojalitetspremium.
Kunden flyttade ner en nivå Startar när en kund flyttas till en lojalitetsnivå som är lägre än den nuvarande nivån.
Kundens födelsedag är idag Börjar klockan 9.00 på kundens födelsedag.
Kunden flyttade upp en nivå Startar när en kund flyttar till en lojalitetsnivå som är högre än den nuvarande nivån.
Kunden flyttade in i segmentet "Risk" Startar när en kund flyttas till lojalitetssegmentet "Risk".
Kundens födelsedag är om 7 dagar Börjar klockan 9.00, sju dagar innan en kund fyller år.
Åtgärder för kontakten för lojalitet, belöningar och hänvisningar
Åtgärd Beskrivning
Lägg till poäng Lägger till godkända poäng till en kund.
Ändra nivå Flyttar en kund till en ny lojalitetsnivå.

Marsello

Marsello-logotyp

Leverera en sömlös omnichannelmarknadsföringsupplevelse med Marsello.

Åtgärder för Marsello-kontakten
Åtgärd Beskrivning
Lägg till poäng Lägger till godkända poäng till en kund.

Mechanic

Mechanic-logotyp

Använd automatisering för att snabba upp arbetsflödet med Mechanic.

Utlösare för Mechanic-kontakten
Utlösare Beskrivning
Utskickade kunduppgifter för Mechanic Startar när en Mechanic Flow-åtgärd skickar ett kund-ID.
Allmän data skickad av Mechanic Startar när en Mechanic Flow-åtgärd skickar data utan att inkludera ett specifikt resurs-ID.
Skickade orderdata för Mechanic Startar när en Mechanic Flow-åtgärd skickar ett order-ID.
Skickade produktdata för Mechanic Startar när en Mechanic Flow-åtgärd skickar ett produkt-ID.
Åtgärder för kontakten
Åtgärd Beskrivning
Skicka evenemanget till Mechanic Skapar en Mechanic-händelse med användardefinierat ämne och data som ska behandlas av en Mechanic-uppgift.

MESA

Mesa-logotyp

Anslut dina appar och aktivera automatisering av arbetsflöde med MESA.

Åtgärder för MESA-kontakten
Åtgärd Beskrivning
Skicka till MESA Startar ett MESA-arbetsflöde från ett steg i ett Shopify Flow-arbetsflöde.

Nosto

Nosto-logotyp

Skapa konsekventa och personliga shoppingupplevelser baserade på kundbeteende hos Nosto.

Åtgärder för Nosto-kontakten
Åtgärd Beskrivning
Lägg till kunder i Nosto-segment Lägger till en kund till ett Nosto-segment.

Okendo: Produktrecensioner & UGC

Okendo-logotyp

Fånga in och visa upp ett imponerande socialt bevis såsom produktomdömen och recensioner, kundfoton och videoklipp samt frågor och svar-meddelandetavlor med Okendo: Produktrecensioner & UGS.

Utlösare för Okendo: Produktrecensioner och UGC-kontakt
Utlösare Beskrivning
Okendorecension skapad Startar när en recension skapas i Okendo.

Omnisend e-postmarknadsföring och SMS

Omnisend-logotyp

Konvertera butiksbesökare till kunder med färdiga omnichannel-automatiseringar med Omnisend e-postmarknadsföring och SMS.

Åtgärder för Omnisend e-postmarknadsföring och SMS-kontakt
Åtgärd Beskrivning
Spåra en händelse Pushar en händelse till ditt Omnisend-konto.
Skapa eller uppdatera kunden Skapar en ny kund eller uppdaterar en befintlig kund i Omnisend-kontot.

OpenISKA

OpenAI-logotyp

Generera text baserat på dynamiska uppmaningar som ska användas i din butik.Den här åtgärden anropar OpenAI:s API för att skapa slutförande.För att kunna använda OpenAI-kontakten måste du skapa ett konto hos OpenAI och få en API-nyckel.För tips om uppmaningsskrivning, se OpenAI:s dokumentation.

Åtgärder för OpenAI-kontakten
Åtgärd Beskrivning
Generera text Genererar text baserat på den angivna uppmaningen och parametrar.

Ordersify: Automatiseringstaggar

Ordersify: Automatiseringstaggar-logotyp

Tagga ordrar, kunder och produkter automatiskt med Ordersify: Automatiseringstaggar.

Åtgärder för Ordersify: Automatiseringstaggar-kontakt
Åtgärd Beskrivning
Tagga kunder Tagga kunder med definierade regler från Ordersify.
Tagga ordrar Taggar ordrar med definierade regler från Ordersify.
Tagga produkter Tagga produkter med definierade regler från Ordersify.

Order Merger

Order Merger-logotyp

Sammanfoga ordrar och skicka dem tillsammans med Ordersammanslagning.

Utlösare för kontakten Order Merger
Utlösare Beskrivning
Sammanslagna ordrar Startar när ordrar slås samman med Ordersammanslagning.

Order Tagger

Order Tagger-logotyp

Skapa arbetsflöden för att lägga till taggar baserat på radartiklar, leveransdatum, postnummer, orderattribut, lagernivåer och befintliga taggar med Order Tagger.

Utlösare för kontakten Order Merger
Utlösare Beskrivning
Order behandlad Startar när en order har behandlats av Order Tagger.

Orderspårning av TrackingMore

Order Tracking by TrackingMore-logotyp

Importera automatiskt dina spårningsnummer med Orderspårning av TrackingMore.

Utlösare för Orderspårning av TrackingMore-kontakt
Utlösare Beskrivning
Orderstatusuppdatering Startar när en orderstatus uppdateras.

Spårning av paketpanelorder

Parcel Panel-orderspårning-logotyp

Tillhandahåll automatisk paketspårning och leveransavisering med paketpanelsorderspårning.

Utlösare för paketpanelsorderspårning-kontakt
Utlösare Beskrivning
Orderstatusuppdatering Startar när en orderstatus uppdateras.

Plobal mobilappbyggare

Plobal Mobile Apps Builder-logotyp

Bygg inbyggda mobilappar utan att använda kod med Plobal Mobile Apps Builder.

Åtgärder för Plobal Mobile Apps Builder/kontakt
Åtgärd Beskrivning
Individuellt push-meddelande Skickar ett push-meddelande till en enskild mobilappanvändare.
Mass-push-avisering Skickar en marknadsförings-push-avisering till alla mobilappanvändare.

Snaz - Köpbara historier

Poloriz - Shoppable Stories-logotyp

Skapa automatiskt köpbara historier från dina listningar med hjälp av Poloriz - köpbara historier.

Utlösare för Poloriz - köpbar historier-kontakt
Utlösare Beskrivning
Ny produkt Startar när en ny produkt skapas.

Förbeställningshanterare – förbeställning

Förbeställningshanterare - PreOrder-logotyp

Aktivera förbeställningar för produkter som är slut i lager och produkter som kommer snart med Förbeställningshanterare - Förbeställning.

Utlösare för Förbeställningshanterare - förbeställning-kontakten
Utlösare Beskrivning
Förbeställning skapad Startar när en ny förbeställning skapas.

Produktkontroll

Produktkontroll-logotyp

Skanna dina produkter för saknade bilder, beskrivningar och mer med Produktkontroll.

Utlösare för Produktkontroll-kontakten
Utlösare Beskrivning
Produkt tillagd Startar när en ny produkt läggs till.

PushOwl Web-Push-Notifications

PushOwl-logotyp

Konvertera engångsbesökare till lojala kunder med pushaviseringar från PushOwl webbpushaviseringar.

Åtgärder för PushOwl webbpushaviseringar-kontakten
Åtgärd Beskrivning
Skicka push-meddelande Skickar ett push-meddelande till en prenumerant.
Skicka push-kampanj Skickar en push-avisering till alla prenumeranter.

Merförsäljning och korsförsäljning med ReConvert

ReConvert-logotyp

Öka försäljningen genom att optimera din tacksida med upphöjd merförsäljning och korsförsäljningskapacitet med ReConvert Upsell & Cross Sell.

Utlösare för ReConvert Upsell & Cross Sell-kontakten
Utlösare Beskrivning
Produktkommentar inskickad av kund Startar när en kund skickar en produktkommentar på tacksidan.
Kundbesvarad fråga Startar när en kund skickar ett svar på en efterköpsundersökning på tacksidan.
Kundspårad order Startar när en kund klickar på spårningsknappen på tacksidan.
Kund återkonverterad Startar när en kund lägger en order med hjälp av en ReConvert-widget.
Kundinskickad födelsedag Startar när en kund skickar in sin födelsedag på tacksidan.
Åtgärder för ReConvert Upsell & Cross Sell-kontakten
Åtgärd Beskrivning
Uppdatera kundens födelsedag Uppdaterar en kunds födelsedag i ReConvert.

REVIEWS.io

REVEIWS.io-logotyp

Samla in recensioner från dina kunder med REVIEWS.io.

Utlösare för REVIEWS.io kontakten
Utlösare Beskrivning
Ny negativ REVIEWS.io-företagsrecension Startar när en ny negativ företagsrecension skickas in via REVIEWS.io.
Ny negativ REVIEWS.io-produktrecension Startar när en ny negativ produktrecension skickas in via REVIEWS.io.
Ny positiv REVIEWS.io-företagsrecension Startar när en ny positiv företagsrecension skickas in via REVIEWS.io.
Ny positiv REVIEWS.io-företagsrecension Startar när en ny positiv produktrecension skickas in via REVIEWS.io.
Ny REVIEWS.io-företagsrecension Startar när en ny företagsrecension skickas in via REVIEWS.io.
Ny REVIEWS.io-produktrecension Startar när en ny produktrecension skickas in via REVIEWS.io.
Ny REVIEWS.io-recension med bilder Startar när en ny produktrecension med en eller flera bilder skickas in via REVIEWS.io.
Ny REVIEWS.io-recension med videor Startar när en ny produktrecension med en eller flera videor skickas in via REVIEWS.io.
Åtgärder för REVIEWS.io-kontakten
Åtgärd Beskrivning
Inaktivera REVIEWS.io-inbjudningar Inaktiverar inbjudningar till produkt- och företagsgranskning för en order.
Köa REVIEWS.io-inbjudan till företagsgranskning Köar en inbjudning till företagsrecension i REVIEWS.io.
Köa REVIEWS.io-inbjudningar Köar inbjudningar till produkt- och företagsgranskningar i REVIEWS.io.
Köa REVIEWS.io-inbjudan till produktrecension Köar en inbjudan om produktgranskning i REVIEWS.io.
Ta bort prenumeration från REVIEWS.io Lägger till en kund i REVIEWS.io:s lista för att avsluta prenumerationer.

Rivo: Rewards & Loyalty

Rivo-logotyp

Bygg kundlojalitet och öka upprepad försäljning med Rivo: Rewards & Loyalty.

Utlösare för Rivo: Rewards & Loyalty-kontakt
Utlösare Beskrivning
Kunden flyttade ner en nivå Börjar när en kund flyttar till en lägre nivå än den nuvarande.
Kunden flyttade upp en nivå Börjar när en kund flyttar till en högre nivå än den nuvarande.
Åtgärder för Rivo: Rewards & Loyalty-kontakt
Åtgärd Beskrivning
Lägg till poäng Lägger till lojalitetspoäng till en kund för vad som helst.
Lägg till poäng för en anpassad åtgärd Använd endast den här om du har ställt in en anpassad åtgärd i appen. Detta kommer att utlösa de poäng som kunden ska tilldelas i den anpassade åtgärden.
Lägg till poäng för en recension Lägger till poäng för en recension. Anslut automatiskt till recensionsinställningen i appen.
Uppdatera kundens VIP-nivå Anger en kunds VIP-nivå.

Försäljningsteam

Sales Team-logotyp

Hantera ditt försäljningsteam och ge dem nödvändiga verktyg för att lyckas med försäljningsteamet.

Utlösare för försäljningsteamets kontakt
Utlösare Beskrivning
Avbryt orderutkast Startar när en order som lagts av en försäljningsrepresentant annulleras.

Scribeless

Scribeless-logotyp

Skicka personliga, handskrivna anteckningar till kunder med Scribeless.

Åtgärder för Scribeless-kontakten
Åtgärd Beskrivning
Lägg till ny mottagare Lägger till en ny mottagare till en befintlig kampanj.

Sidbyggare för ShopHire Careers

ShopHire Career Page Builder-logotyp

Locka kunder med en karriärsida, jobbannonseringar, anpassade ansökningsformulär, kandidatenkäter, marknadsföring på sociala medier och kandidatspårning med ShopHire Careers sidbyggare.

Utlösare för anslutningen till ShopHire Careers sidbyggare
Utlösare Beskrivning
Jobbet stängt Startar när ett nytt jobb stängs.
Ny kandidat Startar när en ny kandidat ansöker om ett jobb.
Jobb öppnat Startar när ett nytt jobb öppnas.

Slack

Slack-logotyp

Aktivera teamkommunikation och samarbete på en meddelandeplattform med Slack.

Åtgärder för Slack-kontakten
Åtgärd Beskrivning
Skicka Slack-meddelande Skickar ett meddelande till någon användare eller kanal i ett Slack-team.

Smile: Belöningar och lojalitet

Smile: Rewards & Loyalty-logotyp

Locka och behåll dina mest lojala kunder med Smile: Belöningar och lojalitet.

Åtgärder för Smile: Belöningar och lojalitet-kontakten
Åtgärd Beskrivning
Skicka Smile-aktivitet Skickar en aktivitet till Smile.

SMS-avisering

SMS-aviseringslogotyp

Underlätta kommunikation med dina kunder med SMS-avisering.

Åtgärder för SMS-aviseringskontakten
Åtgärd Beskrivning
Skicka SMS Skickar ett SMS

Automatisering för SMS-marknadsföring

SMS Marketing Automation-logotyp

Skicka aviseringar för tillbaka i lager och meddelanden om övergivna varukorgar, få din kontaktlista att växa och samla in insikter om dina textmarknadsföringskampanjer med SMS-marknadsföringsautomatisering.

Utlösare för automatisering av SMS-marknadsföring-kontakten
Utlösare Beskrivning
SMS mottaget Startar när ett inkommande SMS tas emot.
Åtgärder för kontakten för SMS-marknadsföringsautomatisering
Åtgärd Beskrivning
Skicka kund-SMS Skickar ett SMS till dina kunder.
Skicka SMS Skickar ett SMS via appen för automatisering av SMS-marknadsföring.

SMS, Webb-push, e-post – FirePush

SMS, Web Push, Email - FireP-logotyp

Skicka SMS, webbpush och e-postmeddelanden med SMS, Web Push, Email - FirePush.

Åtgärder för SMS, Web Push, Email - FirePush-kontakt
Åtgärd Beskrivning
Skicka SMS-meddelande Skickar ett SMS i E. 164-format.

SMSBump SMS-marknadsföring av Yotpo

SMSBump SMS Marketing by Yotpo-logotyp

Kommunicera med kunder via SMSBump SMS-marknadsföring av Yotpo.

Åtgärder för SMSBump SMS-marknadsföring av Yotpo-kontakten
Åtgärd Beskrivning
Skicka SMS via SMSBump Skickar ett SMS med SMSBump som leverantör.

Stamped Loyalty & Referrals

Stamped Loyalty & Referrals-logotyp

Maximera kundlojalitet och engagemang med Stamped Loyalty & Referrals.

Åtgärder för Stamped Loyalty & Referrals-kontakten
Åtgärd Beskrivning
Lägg till poäng Lägger till poäng till en kunds konto.
Dra av poäng Drar av poäng från en kunds konto.

Stamped Product Reviews & UGS

Stamped Product Reviews & UGC-logotyp

Visa bra omdömen och betyg, kundfoton och videoklipp samt frågor och svar med Stamped Product Reviews & UGC.

Utlösare för Stamped Product Reviews & UGC-kontakten
Utlösare Beskrivning
Nya recensioner Startar när du får en ny produktrecension.
Nytt resultat Net Promoter Startar när du får en nytt resultat för Net Promoter.
Ny fråga Startar när du får en ny fråga.
Åtgärder för Stamped Product Reviews & UGC
Åtgärd Beskrivning
Stoppa granskningsförfrågningsundersökning Tar bort e-post med recensionsförfrågan för ordrar.
Avsluta prenumerationen för kund Avslutar prenumerationen för en kunds e-postadress gällande granskningsförfrågningar.

Lagersynkronisering - Lageruppdatering

Stock Sync - lageruppdateringslogotyp

Importera produkt och lager från Google, Excel eller något flöde med Stock Sync - Lageruppdatering.

Åtgärder för Lagersynkronisering Lageruppdatering-kontakten
Åtgärd Beskrivning
Inaktivera schema Inaktiverar ett schema.
Aktivera schema Aktiverar ett schema.

Tidsdelade åtgärder

Timed Action-logotyp

Automatisera dina schemalagda åtgärder med Tidsdelade åtgärder.

Utlösare för Tidsdelade åtgärder-kontakten
Utlösare Beskrivning
Timer har löpt ut Startar när en konfigurerad timer har gått ut.

Tobi. SMS-marknadsföringsautomatisering

Tobi. Automatiseringslogotyp för SMS-marknadsföring

Skicka SMS-marknadsföringsmeddelanden och spåra kundbeteende med Tobi. Automatisering av SMS-marknadsföring.

Åtgärder för Tobi. Kontakt för SMS-marknadsföringsautomatisering
Åtgärd Beskrivning
Skicka SMS via Tobi Skicka ett SMS till ett specifikt telefonnummer.

Tracktor-orderspårning

Tracktor orderspårningslogotyp

Lägg till professionell orderstatus och paketspårning som integreras med alla viktiga transportörer med Tracktor-orderspårning.

Utlösare för Tracktor-orderspårning-kontakt
Utlösare Beskrivning
Ändring av Tracktor-status Startar när den senaste statusen för paketspårning uppdateras.
DATA DATA

Translate&Currency - LangShop

Translate&Currency - LangShop-logotyp

Översätt din butik till flera språk och konvertera valuta med Translate&Currency - LangShop.

Åtgärder för Translate&Currency - LangShop-kontakt
Åtgärd Beskrivning
Översätt kategori Översätter kategorin som utlöste arbetsflödet till alla butiksspråk.
Översätt produkt Översätter produkten som utlöste arbetsflödet till alla butiksspråk.

Trello

Trello-logotyp

Organisera uppgifter för ditt team med Trello.

Åtgärder för Trello-kontakt
Åtgärd Beskrivning
Skapa Trello-kort Skapar ett nytt kort på en Trello-tavla.

WOTIO Account Invites Plus

WOTIO Account Invites Plus-logotyp

Automatisera kontoinbjudningar till kunder, skicka bulkkontoinbjudningar, spåra Shopify-e-postmeddelanden och organisera ordrar för plockning och distribution med WOTIO Account Invites Plus.

Åtgärder för WOTIO Account Invites Plus-kontakten
Åtgärd Beskrivning
Skickar e-postmeddelande om kontoaktivering baserat på order-ID Startar spridningen av ett e-postmeddelande om kontoaktivering baserat på order-ID.
Skicka e-postmeddelande om kontoaktivering baserat på kund-ID Startar användning av ett e-postmeddelande om kontoaktivering baserat på kund-ID.

Wonderment Post‑Purchase

Where's My Order?-logotyp

Skicka anpassade aviseringar med leveransuppdatering från Klaviyo, Postscript, Slack m.m. med Wonderment Post‑Purchase

Utlösare för Var är min order?-kontakten
Utlösare Beskrivning
Statusändring för leverans Startar när distributionsstatus för din order ändras.

Willie ‑ Spara- & varukorgsåterställning

Willie - Spara och varukorgsåterställning-logotyp

Samla in e-postadresser till potentiella kunder vars varukorgar annars skulle övergivas utan identifiering med Willie - Spara- & varukorgsåterställning.

Utlösare för Willie ‑ Spara- och varukorgsåterställnings-kontakten
Utlösare Beskrivning
Sparade varukorgar Startar när en kund sparar en varukorg i Willie.

Wishlist Plus

Wishlist Plus-logotyp

Gör det möjligt för kunder att bokmärka sina favoritprodukter och fortsätta där de slutade när de kommer tillbaka med Wishlist Plus.

Utlösare för Wishlist Plus-kontakten
Utlösare Beskrivning
Tillagd på önskelista Startar när en kund lägger till en artikel i sin önskelista.
Back in Stock Startar när en produkt åter finns i lager.
Låg lagernivå Startar när en produkt i en kunds önskelista har lågt lagersaldo.
Prissänkning Startar när priset för en produkt i en kunds önskelista sänks.
Produkt tillagd på önskelista Startar när en kund lägger till en produkt i sin önskelista.
Borttagen från önskelista Startar när en kund tar bort en artikel från sin önskelista.
Validera e-postadress Startar när en kund vill ansluta sin önskelista med en e-postadress.

Lojalitets- och belöningsprogram med Yotpo

Yotpo lojalitet och belöningar-logotyp

Skapa dina lojalitets- och rekommendationsprogram med Yotpo Loyalty & Rewards.

Åtgärder för Yotpo Loyalty & Rewards-kontakten
Åtgärd Beskrivning
Belöningspoäng Lägger till belöningspoäng för varje utlösare i Shopify Flow.

YotPo produktgranskningar och foton

YotPo produktrecensioner och foton-logotyp

Samla in produktomdömen, betyg, webbplatsrecensioner och foton med YotPo produktomdömen och foton.

Utlösare för YotPo produktomdömen och foton-kontakt
Utlösare Beskrivning
Ny Yotpo-recension Startar när en recension skapas för en produkt i din butik.
Yotpo-recension uppdaterad Startar när en recension uppdateras för en produkt i din butik.

Zigpoll kundundersökningar

Zigpolls kundundersökningar-logotyp

Utlösa webbplats- och e-postundersökningar för att få feedback med Zigpolls kundundersökningar.

Utlösare för kontakten till Zigpolls kundundersökningar
Utlösare Beskrivning
Zigpolls statusundersökning för köp och order är slutförd Startar när en efterköps- eller orderstatusundersökning är klar.
Zigpoll-undersökning slutförd Startar när en Zigpoll-undersökning är klar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis