Hantering av arbetsflöden i Shopify Flow

Arbetsflöden kan kopieras, importeras, raderas eller exporteras för att dela med andra handlare eller för att skapa en säkerhetskopia.

Duplicera ett arbetsflöde

Arbetsflöden kan kopieras i din butik för att skapa en säkerhetskopia eller för att redigera ett befintligt arbetsflöde.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Flow.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på det arbetsflöde du vill duplicera.

 5. Klicka på Fler åtgärder > Duplicera arbetsflöde.

 6. Ange ett nytt namn för kopian.

 7. Klicka på Duplicera.

Kopiera ett arbetsflöde till en annan butik

Om din butik har planen Shopify Plus kan du kopiera arbetsflöden mellan butiker i din organisation. Du kan endast kopiera ett arbetsflöde om du har Shopify Flow-appen och behörighet i kanalen.

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Flow.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka ... bredvid det arbetsflöde som du vill kopiera.

 5. Klicka på Fler åtgärder > Kopiera till en annan butik. Ett nytt fönster öppnas där du kan söka efter och välja butiker att kopiera till. Endast butiker som du har Shopify Flow-appbehörigheter till visas.

 6. Välj butiker att kopiera arbetsflödet till.

 7. Klicka på Kopiera arbetsflöde.

Exportera ett arbetsflöde

Arbetsflöden kan exporteras för att dela med andra handlare eller för att skapa en säkerhetskopia. Se till att du tar bort eventuell identifierande eller känslig information, till exempel e-postadresser eller annan kontaktinformation, innan du exporterar ett arbetsflöde för att dela med andra. Arbetsflödet exporteras som en .flow-fil via din webbläsare.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Flow.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Välj de arbetsflöden som ska exporteras.

 5. Klicka på Fler åtgärder > Exportera.

Importera ett arbetsflöde

Arbetsflöden kan importeras från andra handlare eller från en säkerhetskopia. Granska arbetsflödet för att säkerställa följande innan du aktiverar ett arbetsflöde som inte skapades av din organisation:

 • E-postadresser och meddelandeadresser har ändrats till rätt destinationer.
 • Meddelandetext matchar ditt företags stil och ton.
 • Åtgärder som använder meddelandetjänster som inte används av din organisation ersätts med åtgärder som skickar ett e-postmeddelande.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Flow.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Importera.

 5. Klicka på Lägg till filer eller dra en .flow-fil från din dator till rutan Importera arbetsflöde.

 6. Valfritt: Klicka på Förhandsgranska arbetsflöden för att granska arbetsflöden innan du importerar dem.

 7. Klicka på Importera.

Radera ett arbetsflöde

Du kan radera arbetsflöden som du inte längre behöver. Raderade arbetsflöden kan inte återställas. Om du tror att du kan behöva en kopia av ett arbetsflöde i framtiden så exporterar du en kopia innan du tar bort arbetsflödet.

Endast inaktiva arbetsflöden kan raderas. Om du vill radera ett aktivt arbetsflöde inaktiverar du det först genom att klicka på arbetsflödet och sedan på Inaktivera.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Flow.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Välj de arbetsflöden som ska raderas.

 5. Klicka på Fler åtgärder > Radera.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis