Administration af workflows i Shopify Flow

Workflows kan duplikeres, importeres, slettes eller eksporteres for at dele dem med andre shopejere eller oprette en sikkerhedskopi.

Dupliker et workflow

Workflows kan duplikeres i din butik for at oprette en sikkerhedskopi eller for at redigere et eksisterende workflow.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Shopify Flow.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på det workflow, du vil duplikere.

 5. Klik på Flere handlinger > Dupliker workflow.

 6. Angiv et nyt navn til kopien.

 7. Klik på Dupliker.

Kopiér et workflow til en anden butik

Hvis din butik har Shopify Plus-abonnementet, kan du kopiere workflows mellem butikker i din organisation. Du kan kun kopiere et workflow, hvis du har Shopify Flow-app- og -kanaltilladelsen.

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Shopify Flow.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på ... ud for det workflow, du vil kopiere.

 5. Klik på Flere handlinger > Kopiér til en anden butik. Der åbnes et nyt vindue, hvor du kan søge efter og vælge butikker, du vil kopiere til. Der vises kun de butikker, som du har Shopify Flow-apptilladelser til.

 6. Vælg hvilke butikker, du vil kopiere workflowet til.

 7. Klik på Kopiér workflow.

Eksportér et workflow

Workflows kan eksporteres for at dele dem med andre shopejere eller for at oprette en sikkerhedskopi. Inden du eksporterer et workflow for at dele det med andre, bør du sikre dig, at du fjerner alle identificerende eller følsomme oplysninger, f.eks. mailadresser eller andre kontaktoplysninger. Workflowet eksporteres som en .flow-fil via din browser.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Shopify Flow.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Vælg de workflows, der skal eksporteres.

 5. Klik på Flere handlinger > Eksportér.

Importér et workflow

Du kan importere workflows fra andre shopejere eller en sikkerhedskopi. Inden du aktiverer et workflow, der ikke er oprettet af din organisation, bør du gennemgå det for at sikre følgende:

 • Mail- og beskedadresser er blevet ændret til de korrekte destinationer.
 • Beskedteksten passer til din virksomheds stil og tone.
 • Handlinger, der bruger beskedtjenester, som ikke benyttes af din organisation, erstattes med handlinger, der sender en mail.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Shopify Flow.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Importér.

 5. Klik på Tilføj filer, eller træk en .flow-fil til feltet Importér workflow fra din computer.

 6. Valgfrit: Klik på Forhåndsvis workflows for at gennemgå workflows, inden du importerer dem.

 7. Klik på Importér.

Slet et workflow

Du kan slette workflows, du ikke længere har brug for. Slettede workflows kan ikke gendannes. Hvis du tror, at du muligvis får brug for en kopi af workflowet i fremtiden, kan du eksportere en kopi, inden du sletter workflowet.

Du kan kun slette inaktive workflows. Hvis du vil slette et aktivt workflow, skal du først deaktivere det ved at klikke på workflowet og derefter på Slå fra.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Shopify Flow.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Vælg de workflows, der skal slettes.

 5. Klik på Flere handlinger > Slet.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis