Reference til Shopify Flow

Du kan få mere at vide om de komponenter, som et workflow består af, på disse referencesider.

Trin

Udløsere

Udløsere er hændelser, der starter workflows. En udløser kan være en intern hændelse i Shopify, et specifikt tidspunkt/en specifik dato eller en ekstern hændelse i en tredjepartsapp. Alle udløsere har en liste over relaterede handlinger, som du kan bruge i dit workflow.

Betingelser

Betingelser starter kun handlinger, når bestemte betingelser er opfyldt. Betingelser er ligesom starten på en “hvis-så”-erklæring. De kan kontrollere egenskaberne for hændelsen samt egenskaberne for objekter, der er involveret i hændelsen, f.eks. ordrer, produkter og kunder.

Handlinger

Handlinger er opgaver, der kan foretage ændringer i din Shopify-butik eller i apps eller påvirke dataene i et workflow. Handlinger kan også hente data fra din butik, sende mails og Slack-beskeder og foretage HTTP-webhookopkald til eksterne tjenester.

Handlinger kan kun påvirke data, der er blevet importeret i workflowet. En udløser eller en Hent-handling importerer visse data fra din butik til et workflow, som derefter bruges i de handlinger, der følger efter den. Den handling, der bruges i et workflow, skal dele konteksten med dataene i workflowet. Dette betyder, at de data, som handlingen kræver, er til stede i workflowet. Hvis du vælger en handling, der ikke deler kontekst med din valgte udløser eller dataene fra en Hent-handling, køres workflowet ikke, og der vises en fejlmeddelelse.

Eksempel: Du opretter et workflow, der starter med udløseren Kunden er oprettet. Denne udløser importerer kundedata til workflowet. Du følger denne udløser med handlingen Tilføj ordretags. Handlingen Tilføj ordretags fungerer sammen med ordredata, men ikke sammen med kundedata. Dette medfører en fejl på grund af manglende overensstemmelse mellem konteksterne.

Stik

Connectorer giver dig mulighed for at bruge bestemte apps til at oprette udløsere baseret på oplysninger fra appen eller oprette en handling, der bruger en app. Når du bruger en udløser, sender appen data til Flow. Når du bruger en handling, sender Flow oplysninger til appen.

HTTP-anmodninger

Alle workflows kan indeholde en handling, der sender en HTTP-anmodning om at knytte dit workflow til en webserver eller webadresse.

Gennemgå udløserne og handlingerne, hvis du er i tvivl om, hvilke udløsere og handlinger du kan bruge sammen i workflows.

Vigtige begreber og funktioner

Metafelter

Metafelter er tilpassede felter, som du kan bruge til at føje yderligere oplysninger til dine produkter, kunder, ordrer og andre objekter i din butik. Metafelter kan bruges til at gemme oplysninger, der ikke er inkluderet i standardfelterne for et objekt. Du kan f.eks. bruge metafelter til at gemme oplysninger om et produkts producent, en kundes fødselsdag eller en ordres leveringsdato.

Liquid-variabler

Variabler er pladsholdere, der henviser til oplysninger, som tilføjes, når et workflow kører. De kan beskrive attributterne for de kunder, ordrer og produkter, der er involveret i dine workflows. Der er f.eks. variabler for ordrenummeret, prisen for ordren og kundenavnet.

Liquid-variabler er avancerede variabler, der muliggør gentaget eller betinget indhold. Du kan f.eks. bruge Liquid-variabler til at oprette beskeder, der indeholder detaljer, som f.eks. produkttitel, SKU, pris og antal for hver varelinje i en ordre, og spare dine modtagere for at skulle bruge tid på at slå disse oplysninger op.

Beskeder

Alle workflows kan indeholde en handling, der sender en mail fra adressen flow@shopify.com til de modtagere, du angiver. Variabler kan bruges til at tilpasse mails personligt eller tilføje detaljer.

Data

Få mere at vide om, hvordan du ser dine butiksdata, så du kan udvikle workflows i Shopify Flow, som bruger dem.

Beskyttede data

Få mere at vide om personligt identificerbare oplysninger (PII), og hvordan du håndterer dem sikkert.

I dette afsnit

Eksempler

Se nogle eksempler på workflows, som du kan bruge i Shopify Flow.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis