Overvågning af workflows i Shopify Flow

Når et workflow kører, kan du overvåge dets ydeevne og adfærd på siden Aktivitet. Alle dine workflowforekomster vises på siden Aktivitet.

Siden Aktivitet viser følgende oplysninger:

  • de workflows, der har kørt
  • navnet på den butik, workflowet kørte i
  • en liste over eventuelle handlinger, der er foretaget
  • om handlingerne blev gennemført

Visning af detaljer for en workflowkørsel

Klik på navnet på et workflow, hvis du vil se detaljer for en individuel flowkørsel.

Hvis du vil se detaljer for en individuel flowkørsel, kan du klikke på navnet på workflowet. En kørselslog voser workflowets kørsel.

  • Et grønt symbol repræsenterer betingelser, der blev opfyldt, og handlinger, der blev foretaget.
  • Et gråt symbol repræsenterer betingelser, der ikke er opfyldt, og handlinger, der ikke er udført.
  • Et blåt symbol repræsenterer et workflow, der er blevet sat på pause af handlingen Vent.

Eksempel på en kørselslog for et workflow, der tilføjer kundetags baseret på en kundes levetidsforbrug

I dette eksempel afgiver en kunde en ordre, der betyder, at det samlede beløb, kunden har brugt i butikken, er 976,48 USD. Udløseren Ordren blev oprettet starter workflowet og kontrollerer det samlede beløb, der er brugt. Det samlede beløb, der er brugt, er ikke lig med eller større end 1000 USD, så workflowet går videre til næste betingelse. Den næste betingelse, større end eller lig med 700 USD, er opfyldt. Workflowet udfører handlingen Tilføj kundetags og føjer tagget "Sølvniveau" til kundens profil.

Resultater

Afsnittet Resultater viser følgende oplysninger sammen med dato og klokkeslæt:

  • Hvilken udløser der startede workflowet
  • Hvilke kontroller der blev foretaget, og om betingelserne blev opfyldt
  • Hvilke handlinger der evt. blev foretaget

Eksempel på afsnittet med resultater i en kørselslog for et workflow, der tilføjer kundetags baseret på en kundes levetidsforbrug

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis