Overvågning af workflows i Shopify Flow

Når et workflow kører, kan du overvåge dets effektivitet og adfærd. Hvis du vil gennemgå dine workflows effektivitet, skal du gå til Apps > Shopify Flow > Kørselshistorik i Shopify-administratoren. Siden Kørselshistorik angiver alle dine workflow-forekomster. Du kan også åbne et workflow og se kørsler i afsnittet Kørselshistorik.

Sådan finder du en workflowkørsel

Overvejelser i forbindelse med at finde en workflowkørsel:

 • Hvis tidszonen på din enhed er en anden end din butiks tidszone, vil dato og tidspunkt for kørsel af et workflow muligvis være unøjagtig. Medregn denne forskel i det tidsfilter, du bruger.
 • I butikker med stor volumen skal du muligvis bruge et snævert tidsinterval og andre filtre for at gøre det nemmere at finde en specifik workflowkørsel.
 • Workflowkørsler gemmes kun i syv dage, efter kørslen er fuldført.
 • Der kan være en forsinkelse mellem, hvornår et workflow kører, og hvornår dets resultater vises på siden Kørselshistorik. Hvis resultaterne for et nyligt workflow ikke er tilgængelige endnu, skal du vente et par minutter og prøve igen.

Brug tidsfilteret til at finde en workflowkørsel .

Trin:

 1. På siden Kørselshistorik klikker du på tidsfilteret i værktøjslinjen til søgning.
 2. I feltet Fra indtaster du en dato og et tidspunkt, der svarer til det tidspunkt, hvor hændelsen skulle være forekommet. For udløseren Ordre oprettet skal du for eksempel bruge det tidspunkt, hvor ordren blev oprettet. Sørg for, at du angiver den korrekte AM/PM-tidsangivelse.
 3. I feltet Til indtaster du en dato og et tidspunkt, der ligger 10 minutter efter dato og tidspunkt for Fra.
 4. Gennemgå søgeresultaterne. Workflows kører typisk på præcis samme tidspunkt som en udløsende hændelse eller kort tid efter. Klik på et resultat, der matcher tidspunktet, og bekræft, at den viste ressource matcher den ressource, du leder efter, f.eks. ordren.

Eksempel på et tidsfilter

Visning af detaljer for en workflowkørsel

Klik på navnet på workflowet for at få vist detaljerede oplysninger om et individuelt workflow.

Afsnittet Status angiver, om workflowet er fuldført.

Afsnittet Handlinger angiver, hvor mange handlinger i workflowet der blev kørt. Klik på X handlinger blev gennemført for at se hele listen over handlinger, og om de er blevet udført.

Afsnittet med Kørselsoplysninger viser en forhåndsvisning af workflowet.

 • Et grønt symbol repræsenterer betingelser, der blev opfyldt, og handlinger, der blev foretaget.
 • Et gråt symbol repræsenterer betingelser, der ikke er opfyldt, og handlinger, der ikke er udført.
 • Et blåt symbol repræsenterer et workflow, der er blevet sat på pause af handlingen Vent.

Eksempel på en kørselslog for et workflow, der tilføjer kundetags baseret på en kundes levetidsforbrug

I dette eksempel afgiver en kunde en ordre, der betyder, at det samlede beløb, kunden har brugt i butikken, er 976,48 USD. Udløseren Ordren blev oprettet starter workflowet og kontrollerer det samlede beløb, der er brugt. Det samlede beløb, der er brugt, er ikke lig med eller større end 1000 USD, så workflowet går videre til næste betingelse. Den næste betingelse, større end eller lig med 700 USD, er opfyldt. Workflowet udfører handlingen Tilføj kundetags og føjer tagget "Sølvniveau" til kundens profil.

Efter forhåndsvisningen af workflowet kan du se et resultatafsnit, der indeholder yderligere oplysninger.

 • Afsnittet Startede da ... angiver den udløser, der startede workflowet.
 • Afsnittet Kontrollerede, om ... angiver de betingelser, der er kontrolleret, og om betingelserne er opfyldt.
 • Afsnittet Gjorde dette ... angiver de handlinger, workflowet har foretaget.
 • Afsnittet Resultater viser følgende oplysninger sammen med dato og klokkeslæt:

Eksempel på afsnittet med resultater i en kørselslog for et workflow, der tilføjer kundetags baseret på en kundes levetidsforbrug

Overvågning af workflows, der bruger For hver-handlingen

Workflows, der indeholder handlingen For hver gentager handlinger flere gange. På grund af dette gælder følgende for siden Kørselshistorik for workflows, der indeholder en For hver-handling:

 • Afsnittene Status og Handling gælder for alle de handlinger, der foretages af handlingen For hver.
 • Afsnittet Kørselsoplysninger, herunder forhåndsvisningen af workflowet, gælder kun for den sidste handling, der blev foretaget af handlingen For hver.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis