Overvågning af workflows i Shopify Flow

Når et workflow kører, kan du overvåge dets effektivitet og adfærd. Hvis du vil gennemgå dine workflows effektivitet, skal du gå til Apps > Shopify Flow > Aktivitet i Shopify-administratoren. Siden Aktivitet angiver alle dine workflow-forekomster.

Siden Aktivitet viser følgende oplysninger:

 • de workflows, der har kørt
 • navnet på den butik, workflowet kørte i
 • en liste over eventuelle handlinger, der er foretaget
 • om handlingerne blev gennemført

Visning af detaljer for en workflowkørsel

Klik på navnet på workflowet for at få vist detaljerede oplysninger om et individuelt workflow.

Afsnittet Status angiver, om workflowet er fuldført.

Afsnittet Handlinger angiver, hvor mange handlinger i workflowet der blev kørt. Klik på X handlinger blev gennemført for at se hele listen over handlinger, og om de er blevet udført.

Afsnittet med Kørselsoplysninger viser en forhåndsvisning af workflowet.

 • Et grønt symbol repræsenterer betingelser, der blev opfyldt, og handlinger, der blev foretaget.
 • Et gråt symbol repræsenterer betingelser, der ikke er opfyldt, og handlinger, der ikke er udført.
 • Et blåt symbol repræsenterer et workflow, der er blevet sat på pause af handlingen Vent.

Eksempel på en kørselslog for et workflow, der tilføjer kundetags baseret på en kundes levetidsforbrug

I dette eksempel afgiver en kunde en ordre, der betyder, at det samlede beløb, kunden har brugt i butikken, er 976,48 USD. Udløseren Ordren blev oprettet starter workflowet og kontrollerer det samlede beløb, der er brugt. Det samlede beløb, der er brugt, er ikke lig med eller større end 1000 USD, så workflowet går videre til næste betingelse. Den næste betingelse, større end eller lig med 700 USD, er opfyldt. Workflowet udfører handlingen Tilføj kundetags og føjer tagget "Sølvniveau" til kundens profil.

Efter forhåndsvisningen af workflowet kan du se et resultatafsnit, der indeholder yderligere oplysninger.

 • Afsnittet Startede da ... angiver den udløser, der startede workflowet.
 • Afsnittet Kontrollerede, om ... angiver de betingelser, der er kontrolleret, og om betingelserne er opfyldt.
 • Afsnittet Gjorde dette ... angiver de handlinger, workflowet har foretaget.
 • Afsnittet Resultater viser følgende oplysninger sammen med dato og klokkeslæt:

Eksempel på afsnittet med resultater i en kørselslog for et workflow, der tilføjer kundetags baseret på en kundes levetidsforbrug

Overvågning af workflows, der bruger For hver-handlingen

Workflows, der indeholder handlingen For hver gentager handlinger flere gange. På grund af dette gælder følgende for siden Aktivitet for workflows, der indeholder en For hver-handling:

 • Afsnittene Status og Handling gælder for alle de handlinger, der foretages af handlingen For hver.
 • Afsnittet Kørselsoplysninger, herunder forhåndsvisningen af workflowet, gælder kun for den sidste handling, der blev foretaget af handlingen For hver.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis