Työnkulkujen valvominen Shopify Flow'ssa

Kun työnkulku on suoritettu, voit seurata sen tehokkuutta ja toimintaa.Voit tarkistaa työnkulun tehokkuuden Shopify Adminin kohdassa Sovellukset Shopify Flow > Toiminta.Toiminta-sivulla luetellaan kaikki työnkulkusi.

Toiminta-sivulla näkyvät seuraavat tiedot:

 • suorittamasi työnkulut
 • kaupan nimi, jossa suoritit työnkulun
 • luettelo mahdollisista tehdyistä toiminnoista
 • tieto siitä, onnistuiko toimintojen suorittaminen.

Työnkulun tietojen tarkasteleminen

Näet yksittäisen työnkulun yksityiskohtaiset tiedot klikkaamalla työnkulun nimeä.

Tila-osiossa näkyy, onko työnkulku valmis.

Toiminnot-osiossa näkyy, kuinka monta työnkulun toimintoa on suoritettu onnistuneesti.Saat luettelon, joka sisältää kaikki toiminnot ja tiedon siitä, onko ne toteutettu, klikkaamalla X toimintoa onnistui.

Suoritustiedot-osiossa näkyy työnkulun esikatselu.

 • Vihreä symboli edustaa täyttyneitä ehtoja ja suoritettuja toimintoja.
 • Harmaa symboli edustaa ehtoja, jotka eivät ole täyttyneet sekä toimintoja, joita ei ole suoritettu.
 • Sininen symboli kuvaa työnkulkua, joka on keskeytetty Odotus-toiminnon avulla.

Esimerkki työnkulun suorituslokista, joka lisää asiakastunnisteita asiakkaan elinikäisen kulutuksen perusteella

Tässä esimerkissä asiakas tekee tilauksen, jonka myötä hänen kaupassa käyttämänsä kokonaissumma nousee 976,48 dollariin. Tilaus luotu -käynnistin käynnistää työnkulun ja tarkistaa käytetyn kokonaissumman. Koska käytetty kokonaissumma ei ole yhtä suuri tai suurempi kuin 1 000 dollaria, työnkulku etenee seuraavaan ehtoon. Seuraava ehto, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin 700 dollaria, täyttyy. Työnkulku toteuttaa toiminnon Lisää asiakastunnisteita ja lisää asiakkaan profiiliin hopeatason tunnisteen.

Työnkulun esikatselun jälkeen tulee lisätietoja sisältävä tulososio.

 • Aloita kun... -osiossa näkyy työnkulun käynnistänyt käynnistin.
 • Tarkistettu, jos... -osiossa näkyvät tarkistetut ehdot ja tieto siitä, ovatko ehdot täyttyneet.
 • Tehty...-osiossa näkyvät työnkulun suorittamat toiminnot.
 • Tulokset-osiossa näkyvät seuraavat tiedot sekä päivämäärä ja kellonaika:

Esimerkki suorituslokin tulososiosta työnkulussa, joka lisää asiakastunnisteita asiakkaan elinikäisen kulutuksen perusteella

For each -toimintoa käyttävien työnkulkujen valvominen

Työnkulut, jotka sisältävät For each -toiminnon, toistavat toiminnot useita kertoja. Tämän vuoksi seuraava pitää paikkansa Toiminta-sivulla niiden työnkulkujen kohdalla, joissa on For each -toiminto:

 • Status- ja Action-osioita voidaan käyttää kaikkiin For each -toiminnon suorittamiin toimintoihin.
 • Run details -osio, mukaan lukien työnkulun esikatselu, koskee vain viimeistä toimintoa, jonka For each -toiminto on suorittanut.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi