Työnkulkujen valvominen Shopify Flow'ssa

Kun työnkulku on käynnissä, voit valvoa sen tehokkuutta ja käyttäytymistä Toiminta-sivulla. Toiminta-sivulla luetellaan kaikki työnkulkusi.

Toiminta-sivulla näkyvät seuraavat tiedot:

  • suorittamasi työnkulut
  • kaupan nimi, jossa suoritit työnkulun
  • luettelo mahdollisista tehdyistä toiminnoista
  • tieto siitä, onnistuiko toimintojen suorittaminen.

Työnkulun tietojen tarkasteleminen

Jos haluat nähdä tietoja yksittäisestä työnkulusta, klikkaa työnkulun nimeä.

Jos haluat nähdä tietoja yksittäisestä työnkulusta, voit klikata työnkulun nimeä. Suoritusloki näyttää työnkulun suorituksen.

  • Vihreä symboli edustaa täyttyneitä ehtoja ja suoritettuja toimintoja.
  • Harmaa symboli edustaa ehtoja, jotka eivät ole täyttyneet sekä toimintoja, joita ei ole suoritettu.
  • Sininen symboli kuvaa työnkulkua, joka on keskeytetty Odotus-toiminnon avulla.

Esimerkki työnkulun suorituslokista, joka lisää asiakastunnisteita asiakkaan elinikäisen kulutuksen perusteella

Tässä esimerkissä asiakas tekee tilauksen, jonka myötä hänen kaupassa käyttämänsä kokonaissumma nousee 976,48 dollariin. Tilaus luotu -käynnistin käynnistää työnkulun ja tarkistaa käytetyn kokonaissumman. Koska käytetty kokonaissumma ei ole yhtä suuri tai suurempi kuin 1 000 dollaria, työnkulku etenee seuraavaan ehtoon. Seuraava ehto, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin 700 dollaria, täyttyy. Työnkulku toteuttaa toiminnon Lisää asiakastunnisteita ja lisää asiakkaan profiiliin hopeatason tunnisteen.

Tulokset

Tulokset-osiossa näkyvät seuraavat tiedot sekä päivämäärä ja kellonaika:

  • mikä käynnistin käynnisti työnkulun
  • mitä tarkistuksia tehtiin ja täyttyivätkö ehdot
  • mitä toimenpiteitä on mahdollisesti tehty.

Esimerkki suorituslokin tulososiosta työnkulussa, joka lisää asiakastunnisteita asiakkaan elinikäisen kulutuksen perusteella

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi