Workflows controleren in Shopify Flow

Nadat een workflow is uitgevoerd, kun je de prestaties en het gedrag ervan controleren. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Apps > Shopify Flow > Recente uitvoeringen om de prestaties van de workflow te bekijken. Op de pagina Recente uitvoeringen zie je alle workflow-exemplaren. Je kunt ook een workflow openen en uitvoeringen bekijken in de sectie Recente uitvoeringen.

Workflowstatus

Workflows kunnen de volgende statussen hebben:

Lijst met workflowstatussen en beschrijving
Status Beschrijving
Uitvoeren De workflow is momenteel actief.
Wachten De workflow heeft een wachtstap bereikt en is gepauzeerd zolang die stap duurt.
Geslaagd met acties De workflow is gelukt en er zijn acties uitgevoerd.
Geslaagd zonder acties De workflow is gelukt, maar er zijn geen acties uitgevoerd.
Bevat fouten De workflow is niet gelukt en bevat fouten.

Een workflow-uitvoering zoeken

Aandachtspunten bij het zoeken van een workflow:

 • Als de tijdzone op je apparaat anders is dan die van je winkel, kunnen de datum en tijd voor een workflowuitvoering onjuist zijn. Houd rekening met dit verschil voor het Tijd-filter dat je gebruikt.
 • In winkels met hoge volumes is het misschien nodig dat je een nauw tijdsbestek en andere filters gebruikt om gemakkelijker een specifieke workflowuitvoering te vinden.
 • Workflowuitvoeringen worden niet langer dan 7 dagen na het voltooien van de uitvoering bewaard.
 • Er kan een vertraging zijn tussen het uitvoeren van een workflow en het verschijnen van de resultaten op de pagina Recente uitvoeringen. Als de resultaten voor een recente workflow nog niet beschikbaar zijn, wacht je enkele minuten en probeer je het opnieuw.

Gebruik het filter Tijd om een workflow te zoeken.

Stappen:

 1. Klik op de pagina Recente uitvoeringen op het filter Tijd in de zoekwerkbalk.
 2. Voer in het veld Van een datum en tijd in die gelijk is aan het tijdstip waarop de gebeurtenis had moeten plaatsvinden. Gebruik bijvoorbeeld voor een trigger Bestelling gemaakt het tijdstip waarop de bestelling is gemaakt. Voer het juiste tijdstip in (24-uursklok).
 3. Voer in het veld Tot een datum en tijd in die 10 minuten na de datum en tijd in het veld Van valt.
 4. Bekijk de zoekresultaten. Workflows worden doorgaans op precies hetzelfde moment uitgevoerd als een triggergebeurtenis of kort daarna. Klik op een resultaat dat overeenkomt met de tijd en controleer of de weergegeven bron dezelfde is als de bron die je zoekt, bijvoorbeeld de bestelling.

Voorbeeld van een tijdfilter

De details van een workflow bekijken

Klik op de naam van de workflow om gedetailleerde informatie over een individuele workflow te bekijken.

Het gedeelte Status geeft aan of de workflow is voltooid.

Het gedeelte Acties geeft aan hoeveel acties in de workflow succesvol zijn uitgevoerd. Klik op X acties uitgevoerd voor de volledige lijst met acties en of ze al dan niet zijn uitgevoerd.

In de sectie Gegevens wordt een voorbeeld van de workflow weergegeven.

 • Een blauwgroen symbool staat voor voorwaarden die zijn vervuld en acties die zijn ondernomen.
 • Een blauw symbool staat voor een workflow die is gepauzeerd met de actie Wachten.
 • Er wordt een pictogram weergegeven naast een stap die momenteel wordt uitgevoerd.
 • Als er een fout optreedt, wordt naast de desbetreffende stap een badge weergegeven.

Voorbeeld van een run-log voor een workflow die klanttags toevoegt op basis van de levenslange uitgaven van een klant

De workflow onderzoekt in dit voorbeeld producten die onlangs zijn bijgewerkt en controleert of het producttype test is en voegt een tag toe aan die producten.

Na het voorbeeld van de workflow geeft het gedeelte met resultaten aanvullende gegevens.

 • Het gedeelte Gestart toen... geeft de trigger aan die de workflow heeft gestart.
 • Het gedeelte Gecontroleerd of... geeft de voorwaarden aan die zijn gecontroleerd en of aan de voorwaarden is voldaan.
 • De sectie Voor elke... geeft het aantal items in de geselecteerde lijst aan en of er bij de uitvoering van de stap fouten zijn opgetreden.
 • Het gedeelte Heeft dit gedaan... geeft de acties aan die zijn ondernomen door de workflow.
 • In het gedeelte Resultaten worden de volgende gegevens weergegeven, vergezeld van datum en tijd:

Voorbeeld van het gedeelte met resultaten van een run-log voor een workflow die klanttags toevoegt op basis van de levenslange uitgaven van een klant

Workflows controleren die de actie Voor elk artikel gebruiken

Bij workflows die de actie Voor elk omvatten, worden acties meerdere keren herhaald. Hierdoor geldt het volgende voor de pagina Recente uitvoeringen voor workflows die een actie Voor elk bevatten:

 • De secties Status en Actie zijn van toepassing op alle acties die door de actie Voor elke worden uitgevoerd.Als er fouten optreden, wordt het aantal fouten weergegeven.
 • De sectie Gegevens, waaronder het voorbeeld van de workflow, is alleen van toepassing op de laatste actie die de actie Voor elk heeft uitgevoerd.

Problemen met workflow-runs oplossen

In sommige gevallen kan een workflow-run een fout tegenkomen of niet gaan zoals bedoeld. Meestal gebeurt dit wanneer er een configuratieprobleem is met de workflow. Meer informatie over problemen met fouten in Flow en workflow-runs opnieuw uitvoeren om het resultaat van eerdere runs te herstellen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis