Workflows controleren in Shopify Flow

Nadat een workflow is uitgevoerd, kun je de prestaties en het gedrag ervan controleren. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Apps > Shopify Flow > Activiteit om de prestaties van je workflow te bekijken. Op de pagina Activiteit worden al je workflow-exemplaren weergegeven.

Op de pagina Activiteit worden de volgende gegevens weergegeven:

 • de workflows die zijn uitgevoerd
 • de naam van de winkel waarin de workflow is gelopen
 • een lijst met acties die zijn ondernomen, indien aanwezig
 • of de acties zijn voltooid

De details van een workflow weergeven

Klik op de naam van de workflow om gedetailleerde informatie over een individuele workflow te bekijken.

Het gedeelte Status geeft aan of de workflow is voltooid.

Het gedeelte Acties geeft aan hoeveel acties in de workflow succesvol zijn uitgevoerd. Klik op X acties uitgevoerd voor de volledige lijst met acties en of ze zijn uitgevoerd.

In het gedeelte Uitvoeringsgegevens wordt een voorbeeld van de workflow weergegeven.

 • Een groen symbool staat voor voorwaarden die zijn vervuld en acties die zijn ondernomen.
 • Een grijs symbool staat voor voorwaarden die niet zijn vervuld en acties die niet zijn ondernomen.
 • Een blauw symbool staat voor een workflow die is gepauzeerd met de actie Wachten.

Voorbeeld van een run-log voor een workflow die klanttags toevoegt op basis van de levenslange uitgaven van een klant

In dit voorbeeld plaatst een klant een bestelling die het totale bedrag dat hij in de winkel heeft uitgegeven, op USD 976,48 brengt. De trigger voor de bestelling die is aangemaakt, start de workflow en controleert het totale uitgegeven bedrag. Het totale uitgegeven bedrag is niet gelijk aan of groter dan USD 1000, dus de workflow gaat verder met de volgende voorwaarde. Aan de volgende voorwaarde, groter dan of gelijk aan USD 700, wordt voldaan. De workflow onderneemt de actie Voeg klanttags toe en voegt de tag voor een zilveren rang toe aan het profiel van de klant.

Na het voorbeeld van de workflow geeft het gedeelte met resultaten aanvullende gegevens.

 • Het gedeelte Gestart toen... geeft de trigger aan die de workflow heeft gestart.
 • Het gedeelte Gecontroleerd of... geeft de voorwaarden aan die zijn gecontroleerd en of aan de voorwaarden is voldaan.
 • Het gedeelte Heeft dit gedaan... geeft de acties aan die zijn ondernomen door de workflow.
 • In het gedeelte Resultaten worden de volgende gegevens weergegeven, vergezeld van datum en tijd:

Voorbeeld van het gedeelte met resultaten van een run-log voor een workflow die klanttags toevoegt op basis van de levenslange uitgaven van een klant

Workflows controleren die de actie Voor elk artikel gebruiken

Workflows die de actie Voor elk artikel omvatten, herhalen acties meerdere keren. Hierdoor geldt het volgende voor de pagina Activiteit voor workflows die een actie Voor elk artikel bevatten:

 • De gedeeltes Status en Actie zijn van toepassing op alle acties die door de actie Voor elk artikel worden uitgevoerd.
 • Het gedeelte Uitvoergegevens, waaronder het voorbeeld van de workflow, is alleen van toepassing op de laatste actie die de actie Voor elk artikel heeft uitgevoerd.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis