Problemen met fouten en gebruikslimieten in Flow

Dit document beschrijft veelvoorkomende fouten en gebruikslimieten, waarom ze optreden en hoe ze kunnen worden opgelost. Er zijn twee soorten fouten die je kunt tegenkomen in Flow: permanente fouten en voorbijgaande fouten.

Fouten bij het bewerken van workflows

Wanneer je een workflow bewerkt, kun je fouten tegenkomen waardoor je de workflow niet kunt opslaan. Hieronder staan fouten die je kunt tegenkomen wanneer je een workflow aan het bewerken bent:

Gegevens niet gevonden

Wanneer je een nieuwe actie aan een workflow toevoegt, kun je een fout tegenkomen met de tekst Data not found, bijvoorbeeld Customer data not found. Deze fout treedt op wanneer de gegevens die je voor de actie nodig hebt, niet beschikbaar zijn. Als je bijvoorbeeld een actie toevoegt waarvoor een product-ID nodig is, betekent deze fout dat je workflow geen bruikbaar product heeft opgeleverd.

Meestal worden deze gegevens aangeleverd door een trigger of een actie 'Gegevens verzamelen'. Als je 'Gegevens verzamelen' gebruikt, kan het gebeuren dat voor de actie één resultaat (de klant) nodig is, maar dat er een lijst (met klanten) wordt geleverd. Als je de actie wil aanroepen, voeg dan een Voor elke-actie toe om steeds door de lijst te gaan en de actie aan te roepen voor elk item in de lijst.

Als je problemen met triggergegevens tegenkomt, lees dan de documentatie bij je actie om een trigger te vinden die de juiste gegevens oplevert.

Fouten wanneer een workflow wordt uitgevoerd

Wanneer je een fout tegenkomt bij het uitvoeren van een workflow, wordt de uitvoering gemarkeerd als mislukt. Het foutbericht wordt weergegeven bij de details van de workflow-uitvoering. Wanneer een workflow-uitvoering mislukt, kun je de volgende fouten tegenkomen:

Voorbijgaande fouten

Voorbijgaande fouten zijn tijdelijke fouten die optreden wanneer Flow een taak niet kan voltooien. Flow blijft proberen de fout op te lossen totdat het lukt of totdat er een time-outlimiet wordt bereikt. Als Flow bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een connectoractie geen contact kan krijgen met een partner, dan blijft Flow meerdere keren proberen de taak uit te voeren alvorens op te geven.

Nieuwe pogingen worden gespreid, waarbij de tijd tussen elke volgende poging toeneemt. Als een workflow voorbijgaande fouten ondervindt, bevindt deze zich meestal lange tijd in de status in uitvoering, doordat taken telkens opnieuw worden geprobeerd.

Wanneer een poging slaagt, gaat de workflow weer verder. Als een taak na een hernieuwde poging een permanente fout oplevert, mislukt de workflow. Elke sectie van een workflow heeft een totale maximale uitvoeringslimiet van 36 uur. Als een stap met voorbijgaande fouten niet lukt voordat die limiet bereikt is, mislukt de workflow.

Workflows met wachtstappen zijn in secties onderverdeeld, wat de berekening van time-outlimieten in een workflow beïnvloedt. Elke sectie is een groep taken die samen worden uitgevoerd en die elk een tijdslimiet van 36 uur heeft. Als een workflow bijvoorbeeld een wachtstap van een uur bevat, worden de taken vóór de wachtstap samen in één sectie uitgevoerd en worden de taken na de wachtstap samen in een andere sectie uitgevoerd. Als een workflow meerdere wachtstappen bevat, worden de taken tussen elke wachtstap samen in één sectie uitgevoerd. Workflows zonder wachtstap worden beschouwd als één sectie.

Voorbijgaande fouten komen geregeld voor. Maar als een workflow steeds dezelfde voorbijgaande fouten ondervindt over meerdere uitvoeringen, dan is het waarschijnlijk een goed idee om de workflow opnieuw te configureren.

Time-out in stap

Step timed out -fouten treden meestal op wanneer een taak in de workflow in één sectie te veel gegevens probeert op te vragen. Deze fout treedt vaak op in workflows die iteraties uitvoeren op lijsten, vooral geneste lijsten, die te groot zijn om binnen de tijd op te halen.

Wanneer een workflow deze fout tegenkomt, wordt de trigger of wachtstap weergegeven als retrying.

Je kunt dit oplossen door te controleren of alle voorwaarden die lijsten en geneste lijsten gebruiken juist zijn. Een veelvoorkomend probleem is dat een voorwaarde alle producten in een winkel controleert in plaats van alleen de producten in een bestelling.

5xx-status

Bij de meeste Flow-acties worden HTTP-aanroepen gedaan. Soms kunnen netwerk- of andere serverproblemen ervoor zorgen dat HTTP-aanroepen mislukken en een foutcode tussen 500 en 599 opleveren. Eén keer deze fout zien is geen probleem, maar als dit herhaaldelijk gebeurt, kan dit erop duiden dat de server de taak niet aankan en is de configuratie van de stap niet het probleem.

Dit soort fout doet zich het vaakst voor in de actie HTTP-aanvraag verzenden, maar het kan bij de meeste taken voorkomen.

GraphQL-aanvragen beperkt

Hoeveel werk een workflow kan uitvoeren, wordt bepaald door de API-limieten, die deels zijn vastgelegd in je abonnement. Normaal gesproken worden deze limieten niet bereikt, tenzij een workflow heel complex is of ongewild een ontwerpfout bevat. Voorbeelden van scenario's die tot deze fout kunnen leiden:

  • Liquid of voorwaarden in de workflow doorlopen telkens een lijst met grote hoeveelheden gegevens, zoals bij het controleren van metaveldwaarden die HTML bevatten.
  • Liquid of voorwaarden in de workflow doorlopen telkens een grote lijst, zoals bij het het doorlopen van shop.orders in een grote winkel.
  • Een workflow resulteert in een oneindige lus, waarbij de workflow steeds weer nieuwe workflow-uitvoeringen aanmaakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de workflow de trigger Klanttags toegevoegd gebruikt en de actie Klanttags toevoegen bevat.

Als de limiet is bereikt, krijg je een GraphQL throttled-fout. Deze fout kan gevolgen hebben voor andere workflows als deze worden uitgevoerd. Deze fout moet dus onmiddellijk worden rechtgezet als hij optreedt.

Permanente fouten

Permanente fouten zijn fouten die optreden wanneer Flow een taak niet kan voltooien en de taak niet opnieuw kan worden geprobeerd. Als Flow bijvoorbeeld geen e-mail kan verzenden omdat het e-mailadres ongeldig is, wordt de taak niet opnieuw geprobeerd. In plaats daarvan mislukt de workflow.

Flow heeft geen toegang tot je Google Sheets-account. Koppel je account opnieuw.

Voor de Google Sheets-connector is het vereist dat je je Google-account aan Flow koppelt, anders heb je geen machtiging om naar de sheet te schrijven. Deze fout kan optreden wanneer Flow geen machtiging heeft om naar een sheet te schrijven, ofwel omdat het account niet aan Flow is gekoppeld of omdat dat account geen toegang heeft tot die sheet.

Je kunt dit oplossen door ervoor te zorgen dat het account dat wordt gebruikt voor de connector het blad kan openen en bewerken. Als het verkeerde account is gekoppeld, kun je het ontkoppelen en een nieuw account koppelen.

Stappen:
  1. Open een workflow of maak een nieuwe aan.
  2. Voeg een actie toe.
  3. Selecteer de Google Sheets-connector.
  4. Klik op Loskoppelen en daarna op Koppelen.

Flow-actie ontvangen met ongeldige eigenschappen. Klant accepteert geen marketing.

Met de actie Marketingmail verzenden stuur je geen e-mails naar klanten die geen toestemming hebben gegeven om deze te ontvangen. De actie mislukt permanent als de workflow dit toch probeert.

Je kunt dit oplossen door een voorwaarde aan de workflow toe te voegen die de status van het klantabonnement controleert. Je kunt controleren of klanten akkoord zijn gegaan met het ontvangen van marketingmails voordat je ze stuurt. Volg de stappen in Je lijst met e-mailabonnees beheren.

Bron ontbreekt voor [brontype]

Deze fout geeft aan dat een bron, zoals een customer of order, is verwijderd voordat de workflow de gegevens kon ophalen. Meestal gebeurt dit na een wachtstap, maar het is mogelijk dat dit ook met de trigger gebeurt als de bron kort na de triggergebeurtenis is verwijderd.

Een melding ontvangen wanneer er een fout optreedt

Als fouten gevolgen hebben voor je winkelactiviteiten, kun je meldingen instellen voor wanneer er een fout optreedt. Foutmeldingen worden net als workflows opgebouwd met de trigger Workflowfout opgetreden. Foutmeldingen moeten ruis beperken, dus je krijgt maar één melding per workflowversie.

Begin bijvoorbeeld met een van de volgende templates:

Runs opnieuw uitvoeren

In sommige gevallen kan een workflow-run een fout tegenkomen of niet gaan zoals bedoeld. Nadat je problemen in de gerelateerde workflow hebt opgelost, kunnen eerdere runs handmatig opnieuw worden uitgevoerd om het resultaat van eerdere runs te herstellen. Meer informatie over workflow-runs opnieuw uitvoeren.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis