Workflows maken in Shopify Flow

Maak een workflow om Shopify Flow te gebruiken. Je kunt handmatig een nieuwe workflow maken of een vooraf gemaakte template gebruiken.

Hier vind je meer informatie over het aanmaken van workflows met Shopify Flow.

Aandachtspunten bij het aanmaken van een workflow

Lees de volgende aandachtspunten voordat je een workflow aanmaakt:

 • Workflows worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Er kan echter een vertraging optreden tussen het moment waarop een trigger een workflow start en wanneer de acties zijn voltooid. Er is geen gedefinieerde tijdsduur die het voltooien van een workflow in beslag neemt.
 • Bestellingen en conceptbestellingen worden apart behandeld door Flow. Acties en triggers die van invloed zijn op bestellingen hebben geen invloed op conceptbestellingen en acties en triggers die van invloed zijn op conceptbestellingen hebben geen invloed op bestellingen. Als een conceptbestellingen worden geconverteerd naar een bestelling, zijn je workflows die van invloed zijn op bestellingen van toepassing.
 • Workflows met voorwaarden die tags bevatten, werken mogelijk niet als er meer dan 250 tags aan de bestelling, het product of de klant zijn gekoppeld.
 • Alle workflows moeten worden gestart met een trigger vanuit Shopify Flow of vanuit een app.
 • Sommige velden in de GraphQL-Admin-API worden asynchroon ingevuld, met name bij bestellingen. Omdat deze velden mogelijk niet zijn ingevuld voordat je workflow wordt uitgevoerd, zijn gegevens mogelijk niet beschikbaar voor Shopify Flow en kunnen deze onverwachte resultaten veroorzaken, zoals fulfilments, UTM-parameters of risiconiveaus. Voordat je een workflow activeert, test je deze om te controleren of de gegevens naar verwachting zijn.

Een nieuwe workflow aanmaken

Shopify Flow gebruikt een canvas met vrije vorm om een workflow te maken. In deze stappen wordt beschreven hoe je een eenvoudige workflow kunt maken, waarbij je één trigger, één voorwaarde en één actie toevoegt. Je kunt complexere workflows maken door aanvullende voorwaarden en acties toe te voegen of door geavanceerde triggers en acties te gebruiken.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Shopify Flow.

 3. Klik op App openen.

 4. Klik op Workflow maken.

 5. Klik op Selecteer een trigger en selecteer dan de trigger waarmee de workflow wordt gestart.

 6. Klik op Uitvoer om een nieuwe stap aan te maken. Klik op Voorwaarde en selecteer dan de voorwaarde waaraan moet voldaan om de acties te laten uitvoeren.

 7. Klik op Dan > Voorwaarde en selecteer de voorwaarde waaraan je dient te voldoen om de acties te laten uitvoeren.

 8. Klik op Dan > Actie om de uit te voeren actie te selecteren als de voorwaarde is ingesteld op true (waar).

 9. Optioneel: klik op Anders om aan je workflow toe te voegen als de voorwaarde die je hebt ingesteld onjuist is. Je kunt aanvullende voorwaarden of acties toevoegen.

 10. Klik op Nieuwe workflow en voer een titel in voor je workflow.

 11. Klik op Workflow inschakelen.

 12. Klik op Inschakelen om de workflow te gebruiken.

Een workflow aanmaken met behulp van een template

Een template is een vooraf gemaakte workflow die door Shopify is gemaakt en die je kunt aanpassen en gebruiken.

Templates gebruiken triggers, voorwaarden en acties met ingevulde tijdelijke gegevens. Voordat je je workflow activeert, moet je ervoor zorgen dat je de workflow hebt bewerkt en de waarden hebt ingevoerd die je wilt gebruiken. Bijvoorbeeld:

 • Als een workflow tags aan klanten of bestellingen toevoegt, controleer dan of deze tags de tags zijn die je wilt gebruiken.
 • Als een workflow berichten verzendt, moet je ervoor zorgen dat je de gegevens van de ontvanger wijzigt, zoals het e-mailadres.
 • Als een workflow een app gebruikt die je niet wilt installeren, kun je mogelijk een vergelijkbare functie vervangen, zoals het vervangen van een actie die een bericht op Slack verzendt met een actie waarmee een e-mail wordt verzonden.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Shopify Flow.

 3. Klik op App openen.

 4. Klik op Workflow maken.

 5. Klik op Blader door templates en selecteer een template.

 6. Controleer de template om te controleren of deze aan je behoeften voldoet. Je kunt de workflow aanpassen nadat je deze hebt geïnstalleerd.

 7. Klik op Installeren.

 8. Bewerk de template zo nodig.

 9. Optioneel: klik op de naam van de workflow en bewerk vervolgens de titel.

 10. Klik op Workflow inschakelen.

 11. Klik op Inschakelen om de workflow te gebruiken.

Op de voorbeeldenpagina vind je voorbeelden van beschikbare workflowtemplates.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis