Oprettelse af workflows i Shopify Flow

Opret et workflow, hvis du vil bruge Shopify Flow. Du kan oprette et nyt workflow manuelt eller ved hjælp af en forhåndsudviklet skabelon.

Få mere at vide om at oprette workflows med Shopify Flow.

Overvejelser i forbindelse med oprettelse af et workflow

Gennemgå følgende overvejelser, før du opretter et workflow:

 • Workflows kører så hurtigt som muligt. Der kan imidlertid være en forsinkelse fra det tidspunkt, hvor en udløser starter et workflow, til dets handlinger er fuldført. Der er ikke et defineret tidsrum, som det tager at udføre et workflow.
 • Ordrer og ordrekladder behandles separat af Flow. Handlinger og udløsere, der påvirker ordrer, påvirker ikke ordrekladder. Hvis en ordrekladde konverteres til en ordre, gælder de workflows, der påvirker ordrer.
 • Workflows muligvis ikke, hvis der er knyttet mere end 250 tags til ordren, produktet eller kunden. Dette gælder, hvis ordren indeholder betingelser, der involverer tags.
 • Alle workflows skal starte med en udløser fra Shopify Flow eller en app.
 • Nogle felter i GraphQL Admin API udfyldes asynkront, særligt på ordrer. Da disse felter muligvis ikke er udfyldt, når dit workflow kører, er data muligvis utilgængelige for Shopify Flow, og det kan medføre uventede resultater, som f.eks. klargøringer, UTM-parametre eller risikoniveauer. Inden du aktiverer et workflow, skal du teste det for at tjekke, at dataene er som forventet.

Sådan opretter du et nyt workflow

Shopify Flow bruger en kombinationstegning, hvor du kan oprette et workflow. Disse trin beskriver, hvordan du opretter et enkelt workflow ved at tilføje én udløser, én betingelse og én handling.Du kan oprette mere komplekse workflows ved at tilføje yderligere betingelser og handlinger eller ved at bruge avancerede udløsere og handlinger.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Shopify Flow.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Opret workflow.

 5. Klik på Vælg en udløser, og vælg derefter den udløser, der starter workflowet.

 6. Klik på Output for at oprette et nyt trin. Klik på Betingelse, og vælg derefter den betingelse, der skal være opfyldt, før handlinger kan udføres.

 7. Klik på Derefter > Betingelse, og vælg derefter den Betingelse, der skal opfyldes, før nogen handlinger kan køres.

 8. Klik på Derefter > Handling for at vælge den handling, der skal opfyldes, hvis betingelsen er angivet til sand.

 9. Valgfrit: Klik på Ellers for at tilføje dit workflow, hvis den betingelse, du har angivet, er falsk. Du kan tilføje yderligere betingelser eller handlinger.

 10. Klik på Nyt workflow,og angiv derefter en titel til dit workflow.

 11. Klik på Slå workflow til.

 12. Klik på Slå til for at begynde at bruge dit workflow.

Sådan opretter du et workflow ved hjælp af en skabelon

En skabelon er et forhåndsoprettet workflow, som er oprettet af Shopify, og som du kan tilpasse og bruge.

Skabeloner bruger udløsere, betingelser og handlinger med pladsholderdata udfyldt. Inden du aktiverer dit workflow, skal du kontrollere, at du har redigeret workflowet og indtastet de værdier, du vil bruge. Eksempel:

 • Hvis et workflow føjer tags til kunder eller ordrer, skal du kontrollere, at der er tale om de tags, du vil bruge.
 • Hvis et workflow sender beskeder, skal du sørge for at ændre modtageroplysningerne, f.eks. mailadressen.
 • Hvis et workflow bruger en app, som du ikke vil installere, kan du muligvis erstatte med en lignende funktion, f.eks. at udskifte en handling, der sender en besked i Slack, med en handling, der sender en mail.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Shopify Flow.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Opret workflow.

 5. Klik på Gennemse skabeloner, og vælg derefter en skabelon.

 6. Gennemgå skabelonen for at kontrollere, at den opfylder dine behov. Du kan tilpasse workflowet, når du har installeret det.

 7. Klik på Installer.

 8. Rediger skabelonen efter behov.

 9. Valgfrit: Klik på navnet på workflowet, og rediger derefter titlen.

 10. Klik på Slå workflow til.

 11. Klik på Slå til for at begynde at bruge dit workflow.

Du kan finde eksempler på tilgængelige workflowskabeloner på siden med eksempler.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis