For hver

For hver-handlingen udfører en handling på hver vare på en liste, når handlingen er knyttet til valgmuligheden Gør dette for hver vare. Denne handling fungerer på lister, f.eks. varelinjer i en ordre eller i workflows, der henter data ved hjælp af én af følgende handlinger:

Når du har tilføjet For hver-handlingen, skal du vælge en af eller begge af følgende valgmuligheder:

  • Klik på Derefter for at tilføje en enkelt handling eller en betingelse. Denne handling udføres, når alle handlinger, der udføres af Gør dette for hver vare, er fuldført.
  • Klik på Gør dette for hver vare for at tilføje en handling, der skal udføres for hver post på listen, der returneres af handlingen Hent.

Du kan f.eks. oprette et workflow, der kører en gang om ugen. Workflowet bruger handlingen Hent ordredata til at hente ordrer, der er afgivet den pågældende uge, og anvender et tag på hver af dem. Når alle tags er anvendt, sendes der en mail, som angiver, at tagging er fuldført.

Eksempel på et workflow, der henter en liste over ordrer, som er afgivet i løbet af den forgangne uge, og som føjer et tag til hver enkelt ordre og derefter sender en mail.

Overvejelser i forbindelse med brug af handlingen For hver

Gennemgå følgende overvejelser, før du bruger handlingen For hver:

  • Den liste, du bruger i For hver-handlingen, må ikke have mere end 100 varer. Hvis der er mere end 100 varer på den valgte liste, mislykkes workflowet, og alle handlinger, der følger efter For hver-handlingen, udføres ikke.
  • Følgende handlinger kan ikke efterfølge Gør dette for hver vare:

Der kan kun følge én betingelse eller handling lige efter Gør dette for hver vare. Du kan derefter tilføje flere yderligere betingelser, men hver valgmulighed kan kun føre til en enkelt betingelse eller handling.

Du kan f.eks. oprette et workflow, der bruger handlingen For hver. Klik på Gør dette for hver vare, og tilføj en betingelse. I denne betingelse og i hver betingelse, der følger den, kan der kun føjes én handling eller betingelse til valgmulighederne Derefter eller Ellers.

Eksempel på et workflow, der bruger flere betingelser efter Gør dette for hver handling.

Felter

Handlingen For hver indeholder følgende felter.

Felter, der bruges i For hver-handlingen.
Felt Beskrivelse
Liste Påkrævet. Listen over varer, som handlingen skal udføres på. Dette kan være en liste, der returneres af en Hent-handling eller en liste, der returneres af en udløser, f.eks. en liste over varelinjer, der returneres af udløseren Ordren blev oprettet.

Udløsere

Handlingen For hver kan bruges i alle workflows.

Overvågning af workflows

Når et workflow har kørt, kan du gennemgå dets resultater på Shopify Flows aktivitetsside. Følgende gælder for workflows, der indeholder en For hver-handling:

  • Afsnittene Status og Handling gælder for alle de handlinger, der foretages af handlingen For hver.
  • Afsnittet Kørselsoplysninger, herunder forhåndsvisningen af workflowet, gælder kun for den sidste handling, der blev foretaget af handlingen For hver.

Eksempel

Eksempel på et workflow, der henter en liste over ikke-klargjorte ordrer hver dag kl. 17.00, og føjer et tag til hver hentede ordre.

I dette eksempel på et workflow hentes der en liste over ikke-klargjorte ordrer hver dag kl. 17:00. Tagget Expedite shipping føjes til alle ordrer på listen.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis