Hent produktvariantdata

Hvis du har workflows, der bruger produktvariantdata, kan du bruge handlingen Hent produktvariantdata til at hente produktvariantoplysninger fra din butik.

Konfiguration

Felter

Handlingen Hent produktvariantdata indeholder følgende felter, der bruges til at oprette forespørgslen:

Felter, der bruges i handlinger af typen “Hent data”.
Felt Beskrivelse
Sortér data efter Påkrævet. De parametre, som de data der returneres af søgeforespørgslen, sorteres efter.
Det maksimale antal resultater Påkrævet. Det maksimale antal resultater, der kan returneres af den valgte søgeforespørgsel. Du kan returnere op til 100 ad gangen.
Forespørgsel Påkrævet. Vælg mellem almindelige forespørgsler, eller vælg Avanceret for at oprette din egen.

Forespørgselsstreng

Dette er et eksempel på en forespørgsel, der henter produktvarianter, som er blevet opdateret inden for den seneste dag:

updated_at:<='{{ scheduledAt }}' AND updated_at:>'{{ scheduledAt | date_minus: "1 day" }}'

Variablen updated_at er et filter, der er tilgængeligt i Produktvariantforespørgsel, og som kan bruges flere gange eller kombineres med andre variabler. Liquid-variablen scheduledAt er tilgængelig i workflows, der bruger udløseren Planlagt tidspunkt. Liquid-tagget date_minus er et særligt Flow-tag, som giver dig mulighed for at trække tid fra en data.

Når du forespørger om data, er det brugbart at vide:

  • Liste over tilgængelige produktvariantfiltre - Forespørgsler skal følge en bestemt syntaks
  • Du kan finde navnene på alle forespørgselsfelter for forespørgsler i udviklerdokumenterne for QueryRoot-objektet.
  • Værdierne for forespørgselsfeltet er ikke altid dokumenteret. I nogle tilfælde kan du finde værdierne ved at kigge i API-dokumenterne. Du kan ofte også finde feltværdierne i webadresserne i administratoren, når du filtrerer. Hvis du f.eks. gerne vil finde værdier for ordreforespørgsler, skal du filtrere siden Ordrer i administratoren og derefter tjekke webadressen.
  • Du kan køre eller teste en forespørgsel i din butik ved hjælp af Shopify GraphiQL-appen.
  • Vær opmærksom på, hvad der sker, hvis forespørgslen mislykkes. API’en returnerer ofte alle resultater (i stedet for ingen).

Returnerede data

Alle handlinger af typen Hent data returnerer en liste over 0-100 ressourcer. Du kan bruge disse data på forskellige måder afhængigt af dit brugsscenarie:

  • Hvis du f.eks. skal håndtere hvert listeelement enkeltvis, f.eks. ved at tilføje et tag for hvert element, kan du bruge handlingen For each.
  • Hvis du skal bruge aggregerede data, f.eks. optællinger af returnerede resultater, kan du bruge handlingerne Antal eller Sum.
  • Hvis du skal sende listen ud, f.eks. ved at sende en mail med alle elementerne, kan du bruge de returnerede data direkte i efterfølgende handlinger.

Hvis du vil tilgå de returnerede data i trin, der følger denne handling, skal du bruge variablen med navnet Hent produktvariantdata, som er en liste over produktvarianter. Du kan både bruge denne variabel i betingelser og handlinger. Du kan f.eks. sende listen over produktvarianter i handlingen Send intern mail på følgende måde:

{% for single_variant in GetProductVariantData %}
- {{ single_variant.name }}
{% endfor %}

Udløsere

Du kan bruge denne handling alle workflow, herunder udløseren Planlagt tid. I et workflow, der bruger udløseren Planlagt tid, starter workflowet på et tidspunkt, som du har angivet, i stedet for som følge af et event. Da der ikke er nogen specifik hændelse i din butik eller fra en app, der starter workflowet, inkluderes der ikke nogen data automatisk.

Eksempel

Eksempel på et workflow, der sender en mail med produktvarianter med lav lagerbeholdning.

I dette eksempel er et workflow planlagt til at køre hver søndag. Handlingen Hent produktvariantdata bruges til at indsamle data for produktvarianter, der i øjeblikket har lav lagerbeholdning. Der sendes en mail med en liste over produktvarianterne.

API-reference

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis