Hent ordredata

Hvis du har workflows, der bruger ordredata, kan du bruge handlingen Hent ordredata til at hente ordreoplysninger fra din butik. Du kan bruge denne handling i alle workflows, herunder udløseren Planlagt tidspunkt. I workflows, der bruger udløseren Planlagt tidspunkt, starter workflowet på det tidspunkt, du har angivet i stedet som følge af en hændelse. Da der ikke er nogen specifikke hændelser i din butik eller fra en app, som starter workflowet, inkluderes ingen data automatisk.

Felter

Handlingen Hent ordredata indeholder følgende felter.

Felter, der bruges i handlingen “Hent ordredata”.
Felt Beskrivelse
Sortér data efter Påkrævet. De parametre, som de data der returneres af søgeforespørgslen, sorteres efter.
Det maksimale antal ordrer Påkrævet. Det maksimale antal ordrer, der kan returneres af den valgte søgeforespørgsel.
Vælg en anmodning for at filtrere data Påkrævet. Den søgeforespørgsel, der henter de data, der skal bruges i workflowet. Vælg Avanceret for at oprette din egen ordreforespørgsel ved hjælp af søgesyntaksen for Shopifys API.
Rediger forespørgsel Den søgeforespørgsel, der bruges til at vælge ordrer. Denne forespørgsel kan redigeres for at tilpasse resultaterne.

Returnerede data

Handlingen Hent ordredata i sig selv sker ikke direkte i din butik. I stedet udtrækker den data fra din butik baseret på din forespørgsel og gør disse data tilgængelige til brug i efterfølgende trin i dit workflow.

Når du føjer handlingen Hent ordredata til et workflow, vil trin, der følger denne handling, have en Hent ordredatavariabel i variabelvælgeren. Hvis du vil bruge de data, som er udtrukket af din forespørgsel, under følgende betingelser eller handlinger, skal du vælge Hent ordredata i afsnittet Returnerede data i konfigurationspanelet. Brug objektet getOrderDatafor tilpassede, oprettede variabler.

Udløsere

Handlingen Hent ordredata kan bruges i alle workflows.

Eksempel

Eksempel på et workflow, der gentages én gang om ugen, kontrollerer de ordrer, der er oprettet inden for den seneste uge, og som føjer kundetags til de kunder, der afgiver ordrer og dermed får et levetidsforbrug på 100 USD eller højere.

I dette eksempel er et workflow planlagt til at køre hver søndag kl. 9.00. Handlingen Hent ordredata bruges til at indsamle data om ordrer, der er oprettet inden for den seneste uge. Hvis de kunder, der er knyttet til ordrerne, har et levetidsforbrug på mere end 100 USD, får de tagget Gold.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis