รับข้อมูลคำสั่งซื้อ

คุณสามารถใช้การดำเนินการรับข้อมูลคำสั่งซื้อเพื่อดึงข้อมูลคำสั่งซื้อจากร้านค้าของคุณได้ในขั้นตอนการทำงานที่ใช้ข้อมูลคำสั่งซื้อ คุณสามารถใช้การดำเนินการนี้ในทุกขั้นตอนการทำงาน รวมถึงทริกเกอร์เวลาที่กำหนดไว้ โดยขั้นตอนการทำงานที่ใช้ทริกเกอร์เวลาที่กำหนดไว้จะเริ่มต้น ณ เวลาที่คุณระบุไว้ ไม่ใช่หลังเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เนื่องจากไม่มีเหตุการณ์เฉพาะที่ทำให้เกิดขั้นตอนการทำงานดังกล่าวในร้านค้าของคุณหรือจากแอป ระบบจึงจะไม่ได้รวมข้อมูลใดๆ ไว้โดยอัตโนมัติ

ช่อง

การดำเนินการรับข้อมูลคำสั่งซื้อประกอบด้วยช่องดังต่อไปนี้

ช่องที่ใช้ในการดำเนินการ “รับข้อมูลคำสั่งซื้อ”
ช่อง คำอธิบาย
จัดเรียงข้อมูลตาม จำเป็นต้องมี พารามิเตอร์ที่ทำให้ระบบจัดเรียงข้อมูลส่งกลับจากคำค้นหา
จำนวนคำสั่งซื้อสูงสุด จำเป็นต้องมี จำนวนคำสั่งซื้อสูงสุดที่ระบบสามารถส่งกลับจากคำค้นหาที่คุณเลือก
เลือกคำค้นหาเพื่อกรองข้อมูล ต้องระบุ คำค้นหาที่ได้รับข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนการทำงาน เลือก ขั้นสูง เพื่อสร้างคำค้นหาคำสั่งซื้อของคุณเอง โดยใช้ API โครงสร้างทางไวยากรณ์ของการค้นหาของ Shopify
แก้ไขคำค้นหา คำค้นหาที่ใช้เพื่อเลือกคำสั่งซื้อ สามารถแก้ไขคำค้นหานี้เพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

ข้อมูลที่ส่งคืน

การดำเนินการ “รับข้อมูลคำสั่งซื้อ” จะไม่ดำเนินการในร้านค้าของคุณโดยตรง แต่จะดึงข้อมูลจากร้านค้าของคุณตามคำค้นหาของคุณ และทำให้ข้อมูลนี้พร้อมใช้งานในขั้นตอนต่อๆ ไปในขั้นตอนการทำงานของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มการดำเนินการ “รับข้อมูลคำสั่งซื้อ” ไปยังขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนที่ตามมาจะมีตัวแปร “รับข้อมูลคำสั่งซื้อ” พร้อมใช้งานในเครื่องมือเลือกตัวแปร หากต้องการใช้ข้อมูลที่ดึงมาจากคำค้นหาของคุณในเงื่อนไขหรือการดำเนินการต่อไปนี้ ให้เลือก “รับข้อมูลคำสั่งซื้อ” ในส่วน “ข้อมูลที่ส่งคืน” ของแผงการกำหนดค่า สำหรับตัวแปรที่สร้างขึ้นเอง ให้ใช้อ็อบเจกต์ getOrderData

ทริกเกอร์

สามารถใช้การดำเนินการรับข้อมูลคำสั่งซื้อได้ในทุกขั้นตอนการทำงาน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่ดำเนินงานซ้ำสัปดาห์ละครั้ง โดยขั้นตอนนี้จะตรวจสอบคำสั่งซื้อที่สร้างขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา และเพิ่มแท็กลูกค้าให้กับลูกค้าที่ดำเนินการสั่งซื้อซึ่งจะเพิ่มยอดการใช้จ่ายตลอดชีวิตของลูกค้ารายดังกล่าวเป็นไม่ต่ำกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ มีขั้นตอนการทำงานหนึ่งได้ถูกกำหนดให้ดำเนินงานทุกๆ วันอาทิตย์ ณ เวลา 9:00 น. การดำเนินการ "รับข้อมูลคำสั่งซื้อ" สามารถใช้รวบรวมข้อมูลสำหรับคำสั่งซื้อที่สร้างขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา หากลูกค้าที่เชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อดังกล่าวมียอดการใช้จ่ายตลอดชีวิตมากกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ ระบบก็จะติดแท็ก Gold ให้กับลูกค้ารายนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี