ระงับคำสั่งซื้อที่รอการจัดการ

การสั่งระงับการจัดการสินค้าจะเปลี่ยนสถานะของการสั่งซื้อที่จะทริกเกอร์ขั้นตอนเป็นถูกระงับชั่วคราว ระบบจะไม่จัดการกับสินค้าที่มีสถานะถูกระงับชั่วคราวจนกว่าสถานะจะถูกลบออก

ช่อง

การดำเนินการระงับคำสั่งซื้อรอจัดการมีช่องดังต่อไปนี้

ช่องที่ใช้ในการสั่งระงับการจัดการสินค้า
ช่อง คำอธิบาย
เหตุผล เหตุผลในการระงับการจัดการสินค้า
บันทึกเหตุผล หมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลที่ระงับการจัดการสินค้าชั่วคราว
แจ้งเตือนผู้ขาย เมื่อเลือกแล้ว ให้ส่งการแจ้งเตือนผู้ขายว่ามีการระงับการจัดการสินค้าไว้ชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว

ทริกเกอร์

ทริกเกอร์จะเพิ่มช่องใหม่ที่ไม่ปรากฏไปยังคำสั่งระงับการจัดการสินค้า ช่องเหล่านี้ ID คำสั่งซื้อ และ ID ของการจัดการสินค้า จะระบุที่คำสั่งซื้อที่ต้องการให้ทำการระงับ ID ของคำสั่งซื้อและ ID การจัดการสินค้านั้นถูกกำหนดมาเป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

การดำเนินการระงับคำสั่งซื้อรอจัดการสามารถใช้ได้ในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ต่อไปนี้:

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่จะส่งคำร้องขอระงับการจัดการสินค้าเมื่อคำสั่งซื้อมีความเสี่ยงระดับสูง

ในขั้นตอนงานตัวอย่างนี้ ระบบจะส่งคำขอระงับการจัดการสินค้าเมื่อความเสี่ยงของคำสั่งซื้ออยู่ในระดับสูง

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูรูปแบบการเปลี่ยนต่างๆ ของfulfillmentOrderHold

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี