เพิ่มแค็ตตาล็อกไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท

การดำเนินการเพิ่มแค็ตตาล็อกไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทจะเพิ่มแค็ตตาล็อกที่ระบุไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่ทริกเกอร์ขั้นตอนการทำงาน

ช่อง

การดำเนินการเพิ่มแค็ตตาล็อกไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทประกอบด้วยช่องต่อไปนี้

ช่องที่ใช้ในการดำเนินการเพิ่มแค็ตตาล็อกไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท
ช่อง คำอธิบาย
แค็ตตาล็อก ต้องระบุประกอบด้วย ID ของแค็ตตาล็อกเพื่อเพิ่มไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท

ทริกเกอร์

การดำเนินการเพิ่มแค็ตตาล็อกไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทสามารถใช้ได้กับทริกเกอร์ต่อไปนี้:

ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่เพิ่มแค็ตตาล็อกไปยังตำแหน่งที่ตั้งบริษัทเมื่อมีการสร้างตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทแล้ว

ในขั้นตอนการทำงานตัวอย่างนี้ แค็ตตาล็อกจะถูกเพิ่มไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทเมื่อมีการสร้างตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท

รายละเอียด API

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ CatalogContextUpdate

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี