ยอด

การดำเนินการ “นับ” จะนับจํานวนสินค้าในรายการและระบุค่าดังกล่าว เช่น จํานวนสินค้าเฉพาะรายการในคำสั่งซื้อ

ช่อง

การดำเนินการ “นับ” จะมีฟิลด์ดังต่อไปนี้

ฟิลด์ที่ใช้ในการดำเนินการ “นับ”
ช่อง คำอธิบาย
รายการ ต้องระบุรายการสิ่งที่นับของการดำเนินการ “นับ

ข้อมูลที่ส่งคืน

การดำเนินการ “นับ” จะไม่ดำเนินการใดๆ ในร้านค้าของคุณโดยตรง แต่จะคำนวณข้อมูลจากร้านค้าของคุณและทำให้ข้อมูลนี้พร้อมใช้งานในขั้นตอนต่อๆ ไปในขั้นตอนการทำงานของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มการดำเนินการ “นับ” ไปยังขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนที่ตามมาจะมีตัวแปร “นับ” พร้อมใช้งานในเครื่องมือเลือกตัวแปร หากต้องการใช้ข้อมูลที่ดึงมาจากคำค้นหาของคุณในเงื่อนไขหรือการดำเนินการต่อไปนี้ ให้เลือก “นับ” ในส่วน “ข้อมูลที่ส่งคืน” ของแผงการกำหนดค่า สำหรับตัวแปรที่สร้างขึ้นเอง ให้ใช้อ็อบเจกต์ Count

ทริกเกอร์

การดำเนินการ “นับ” นั้นใช้งานได้ในทุกขั้นตอนการทำงาน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่จะนับจำนวนคำสั่งซื้อที่ลูกค้าดำเนินการในวันที่ผ่านมาและส่งอีเมลหากจำนวนนั้นมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 3 รายการ

ในตัวอย่างขั้นตอนการใช้งานนี้ การดำเนินการ Count จะนับจำนวนคำสั่งซื้อที่ลูกค้าทำในวันสุดท้าย หากจํานวนคำสั่งซื้อมีเท่ากับหรือมากกว่า 3 รายการ ระบบจะทำการส่งอีเมลภายใน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี