รับข้อมูลสัญญาการสมัครใช้งาน

คุณสามารถใช้การดำเนินการ “รับข้อมูลสัญญาการสมัครใช้งาน” ในขั้นตอนการทำงานที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลสัญญาการสมัครใช้งาน เพื่อดึงข้อมูลเหล่านั้นจากร้านค้าของคุณได้ โดยคุณสามารถใช้การดำเนินการนี้ในขั้นตอนการทำงานใดก็ได้ รวมถึงทริกเกอร์ “เวลาที่กำหนดไว้” ซึ่งขั้นตอนการทำงานที่ใช้ทริกเกอร์ “เวลาที่กำหนดไว้” จะเริ่มต้น ณ เวลาที่คุณระบุไว้ ไม่ใช่เป็นผลลัพธ์ของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และเนื่องจากไม่มีเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงในร้านค้าของคุณหรือจากแอปที่เริ่มขั้นตอนการทำงานดังกล่าว ระบบจึงจะไม่ได้รวมข้อมูลใดๆ ไว้โดยอัตโนมัติ

ช่อง

การดำเนินการรับข้อมูลสัญญาการสมัครใช้งานจะมีช่องข้อมูลดังต่อไปนี้

ช่องข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินการรับข้อมูลสัญญาการสมัครใช้งาน
ช่อง คำอธิบาย
จํานวนสัญญาการสมัครใช้งานสูงสุด จำเป็นต้องระบุ จำนวนของสัญญาการสมัครใช้งานสูงสุดที่ระบบสามารถแสดงผลลัพธ์ได้จากคำสั่งค้นหาที่คุณเลือก
เลือกคำค้นหาเพื่อกรองข้อมูล จำเป็นต้องระบุ คำสั่งค้นหาที่ได้รับข้อมูลจะถูกนำไปใช้ในขั้นตอนการทำงาน เลือก “ขั้นสูง” เพื่อสร้างคำสั่งค้นหาสัญญาการสมัครใช้งานของคุณเองด้วยโครงสร้างทางไวยากรณ์ของการค้นหาสำหรับ API ของ Shopify
แก้ไขคำค้นหา คำค้นหาที่ใช้เพื่อเลือกสัญญาการสมัครสมาชิก คุณสามารถแก้ไขคำค้นหานี้เพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ได้

ข้อมูลที่ส่งคืน

การดำเนินการ “รับข้อมูลสัญญาการสมัครสมาชิก” จะไม่ดำเนินการใดๆ ในร้านค้าของคุณโดยตรง แต่จะดึงข้อมูลจากร้านค้าตามคำสั่งค้นหาของคุณ และเตรียมข้อมูลนี้ให้พร้อมใช้งานตามลำดับในขั้นตอนถัดๆ ไป

เมื่อคุณเพิ่มการดำเนินการ “รับข้อมูลสัญญาการสมัครใช้งาน” ไปยังขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนถัดไปจะมีตัวแปร “รับข้อมูลสัญญาการสมัครใช้งาน” ให้เลือกใช้ในเครื่องมือเลือกตัวแปร หากต้องการใช้ข้อมูลที่ดึงมาจากคำสั่งค้นหาของคุณในเงื่อนไขหรือการดำเนินการต่อไปนี้ ให้เลือก “รับข้อมูลสัญญาการสมัครใช้งาน” ในส่วน “ข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้” ของแผงการกำหนดค่า สำหรับตัวแปรที่สร้างขึ้นเอง ให้ใช้ออบเจกต์ getSubscriptionContractData

ทริกเกอร์

สามารถใช้การดำเนินการรับข้อมูลสัญญาการสมัครใช้งานในขั้นตอนการทำงานใดก็ได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี