Abonelik sözleşmesi verilerini alma

Abonelik sözleşmesi verilerini kullanan iş akışlarında mağazanızdan müşteri verilerini almak için Müşteri verilerini al işlemini kullanabilirsiniz. Bu işlemi, Planlanan zaman tetikleyicisi de dahil olmak üzere herhangi bir iş akışında kullanabilirsiniz. Planlanan zaman tetikleyicisini kullanan bir iş akışı, etkinlik sonucunda değil, belirttiğiniz zamanda başlatılır. Mağazanızdan veya iş akışını başlatan bir uygulamadan gelen belirli bir etkinlik olmadığından hiçbir veri otomatik olarak dahil edilmez.

Alanlar

Abonelik sözleşmesi verilerini al işlemi aşağıdaki alanları içerir.

Abonelik sözleşmesi verilerini al işleminde kullanılan alanlar.
Alan Açıklama
Maksimum abonelik sözleşmesi sayısı Gerekli. Seçtiğiniz arama sorgusu tarafından döndürülebilecek maksimum abonelik sözleşmesi miktarı.
Verileri filtrelemek için bir sorgu seçin Gerekli. İş akışında kullanılacak verileri alan arama sorgusu. Shopify'ın API arama sözdizimini kullanarak kendi abonelik sözleşmesi sorgunuzu oluşturmak için Gelişmiş'i seçin.
Sorguyu düzenleyin Abonelik sözleşmelerini seçmek için kullanılan arama sorgusu. Bu sorgu, sonuçları özelleştirmek üzere düzenlenebilir.

Döndürülen veriler

Abonelik sözleşmesi verilerini al işlemi tek başına mağazanızda doğrudan işlem gerçekleştirmez. Bunun yerine, sorgunuza dayalı olarak mağazanızdan verileri ayıklar ve bu verileri iş akınızdaki sonraki adımlarda kullanılmaya uygun hale getirir.

İş akışına Abonelik sözleşmesi verilerini al işlemini eklediğinizde bu işlemi izleyen adımlar için değişken seçicide Abonelik sözleşmesi verilerini al değişkeni kullanılabilir. İzleyen durumlarda veya işlemlerde sorgunuzla ayıklanan verileri kullanmak için yapılandırma panelinin Döndürülen veriler bölümünde Abonelik sözleşmesi verilerini al'ı seçin. Özel olarak oluşturulan değişkenler için getSubscriptionContractData nesnesini kullanın.

Tetikleyiciler

Abonelik sözleşmesi verilerini al işlemi herhangi bir iş akışında kullanılabilir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene