Taslak sipariş etiketleri ekle

Taslak sipariş etiketleri ekle işlemi, iş akışını tetikleyen taslak siparişe bir etiket ekler.

Taslak siparişten bir sipariş oluşturduğunuzda taslak sipariş etiketleri de siparişe aktarılır ve sipariş etiketi olarak eklenir.

Alanlar

Taslak sipariş etiketleri ekle işlemi aşağıdaki alanları içerir.

Taslak sipariş etiketleri ekle işleminde kullanılan alanlar.
Alan Açıklama
Etiketler Bir taslak siparişe eklenen etiketler. Etiketler büyük/küçük harf duyarlıdır. Birden fazla etiket eklemek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Etiketi yazıp ardından enter tuşuna basarak her etiketi ayrı ayrı girin.
  • Birden çok etiketi virgüllerle ayırarak aynı anda girin. Virgüller arasındaki boşluklar kaldırılmıştır.

    Örneğin, etiketleri tag1,tag2,tag3 şeklinde girip ardından enter tuşuna basmak işlemde başlangıçta tag1,tag2,tag3 görüntülenmesiyle sonuçlanır. İşlem yapıldığında üç ayrı etiket eklenir: tag1, tag2 ve tag3.

Tetikleyiciler

Taslak sipariş etiketleri ekle işlemi, tetikleyici tarafından eklenen gizli bir alan içerir. Bu alan, Taslak sipariş numarası, etiket eklenecek taslak siparişi tanımlar. Taslak sipariş numarası varsayılan olarak ayarlanır ve değiştirilemez.

Taslak sipariş etiketleri ekle işlemi, aşağıdaki tetikleyicilerle başlatan iş akışlarında kullanılabilir:

Örnek

Taslak sipariş oluşturulduğu zaman etiket ekleyen iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, new ve draft etiketleri, yeni oluşturulan tüm taslak siparişlere eklenir.

API ayrıntıları

Daha fazla bilgi edinmek için tagsAdd mutasyonunu inceleyin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene