Müşteri verilerini al

Müşteri verilerini kullanan iş akışlarında mağazanızdan müşteri verilerini almak için Müşteri verilerini al işlemini kullanabilirsiniz. Planlanan zaman tetikleyicisi de dahil olmak üzere bu işlemi herhangi bir iş akışında kullanabilirsiniz. İş akışı, Planlanan zaman tetikleyicisini kullanan iş akışlarında bir etkinlik sonucunda başlamak yerine belirlediğiniz zamanda başlar. Mağazanızda veya uygulamada iş akışını başlatan belirli bir etkinlik olmadığından hiçbir veri otomatik olarak dahil edilmez.

Alanlar

Müşteri verilerini al işlemi aşağıdaki alanları içerir.

Müşteri verilerini al işleminde kullanılan alanlar.
Alan Açıklama
Verileri sıralama ölçütü Gereklidir. Arama sorgusu tarafından döndürülen verilerin sıralanmasında kullanılan parametreler.
Maksimum müşteri sayısı Gereklidir. Seçtiğiniz arama sorgusu tarafından döndürülebilecek maksimum müşteri miktarı.
Verileri filtrelemek için bir sorgu seçin Gerekli. İş akışında kullanılacak verileri alan arama sorgusu. Shopify'ın API arama sözdizimini kullanarak kendi müşteriler sorgunuzu oluşturmak için Gelişmiş'i seçin.
Sorguyu düzenleyin Müşterileri seçmek için kullanılan arama sorgusu. Bu sorgu, sonuçları özelleştirmek için düzenlenebilir.

Döndürülen veriler

Müşteri verilerini al işlemi tek başına mağazanızda doğrudan işlem gerçekleştirmez. Bunun yerine, sorgunuza dayalı olarak mağazanızdan verileri ayıklar ve bu verileri iş akınızdaki sonraki adımlarda kullanılmaya uygun hale getirir.

İş akışına Müşteri verilerini al işlemini eklediğinizde bu işlemi izleyen adımlar için değişken seçicide Müşteri verilerini al değişkeni kullanılabilir. İzleyen durumlarda veya işlemlerde sorgunuzla ayıklanan verileri kullanmak için yapılandırma panelinin Döndürülen veriler bölümünde Müşteri verilerini al'ı seçin. Değişkenler özel olarak oluşturulmuşsa getCustomerData nesnesini kullanın.

Tetikleyiciler

Müşteri verilerini al işlemi herhangi bir iş akışında kullanılabilir.

Örnek

Yeni bir müşteri hesabı Gold etiketine sahip olduğunda e-posta gönderen iş akışı örneği.

Bu örnek iş akışında, Gold etiketine sahip yeni bir müşteri oluşturulduğunda e-posta gönderilir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene