Taslak sipariş meta alanını kaldır

Taslak sipariş meta alanını kaldır işlemi, iş akışını tetikleyen siparişten meta alanları kaldırır.

Alanlar

Taslak sipariş meta alanını kaldır işlemi, aşağıdaki alanları içerir.

Taslak sipariş meta alanını kaldır işleminde kullanılan alanlar.
Alan Açıklama
Meta alan ad alanı Gereklidir. Meta alan ad alanı, meta alan grubu için bir kapsayıcıdır. Meta alanlarının bir ad alanı kapsamında gruplandırılması, meta alanlarınızın diğerleriyle çakışmasını önler.
Anahtar Gereklidir. Bir anahtar, meta alan değerinin bir tanımlayıcısıdır.

Tetikleyiciler

Taslak sipariş meta alanını kaldır işlemi, tetikleyici tarafından eklenen gizli bir alan içerir. Bu alan, Taslak sipariş numarası, meta alanları kaldırılacak taslak siparişi tanımlar. Taslak sipariş numarası varsayılan olarak ayarlanır ve değiştirilemez.

Taslak sipariş meta alanını kaldır işlemi, aşağıdaki tetikleyicilerle başlatan iş akışlarında kullanılabilir:

Örnek

Taslak sipariş oluşturulduğu zaman taslak sipariş meta alanı kaldıran iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, yeni oluşturulan tüm taslak siparişlerden taslak sipariş meta alanları kaldırılır.

API ayrıntıları

Daha fazla bilgi edinmek için MetafieldInput giriş nesnesini inceleyin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene