Usuń metapole wersji roboczej zamówienia

Czynność Usuń metapole wersji roboczej zamówienia polega na usunięciu metapól z wersji roboczej zamówienia, która uruchamia workflow.

Na tej stronie

Pola

Czynność Usuń metapole wersji roboczej zamówienia zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Usuń metapole wersji roboczej zamówienia.
Pole Opis
Przestrzeń nazw metapola Wymagane. Przestrzeń nazw metapola jest kontenerem grupy metapól. Grupowanie metapól w ramach przestrzeni nazw zapobiega konfliktom między metapolami.
Klucz Wymagane. Klucz to identyfikator wartości metapola.

Wyzwalacze

Czynność Usuń metapole wersji roboczej zamówienia ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. To pole ID wersji roboczej zamówienia identyfikuje wersję roboczą zamówienia, z której mają zostać usunięte metapola. ID wersji roboczej zamówienia jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Usuń metapole wersji roboczej zamówienia może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład:

Przykład procesu workflow, który polega na usunięciu metapola wersji roboczej zamówienia po utworzeniu wersji roboczej zamówienia

W tym przykładowym workflow metapole wersji roboczej zamówienia jest usuwane ze wszystkich nowo utworzonych wersji roboczych zamówień.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj obiekt wejściowy MetafieldInput.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo