Utwórz definicję metapola

Czynność Utwórz definicję metapola polega na utworzeniu definicji metapola na podstawie dostarczonych informacji.

Na tej stronie

Pola

Czynność Utwórz definicję metapola zawiera następujące pola.

Pola używane w czynności Utwórz definicję metapola.
Pole Opis
Nazwisko Wymagane. Nazwa definicji metapola.
Opis Opis definicji metapola.
Przestrzeń nazw Wymagane. Kontener grupy metapól, z którymi można powiązać definicję metapola.
Klucz Wymagane. Unikalny identyfikator definicji metapola w jej przestrzeni nazw.
Typ zasobu Wymagane. Typ zasobu, do którego jest dołączona definicja metapola.
Typ danych Wymagane. Typ danych przechowywanych w metapolu.

Wyzwalacze

Czynność Utwórz definicję metapola może być używana ze wszystkimi wyzwalaczami.

Przykład:

Przykład workflow, który tworzy definicję metapola po spełnieniu określonego warunku

W tym przykładowym workflow definicja metapola firmy z przestrzenią nazw niestandardowe i kluczem branża jest tworzona po utworzeniu nowej firmy i gdy taka definicja metapola nie istnieje.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z mutacją metafieldDefinitionCreate.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo