Przenieś zamówienie do realizacji

Czynność Przenieś zamówienie do realizacji polega na aktualizacji przypisanej lokalizacji zamówienia do realizacji. Jeśli czynność Przenieś zamówienie do realizacji będzie realizowana dla zamówienia do realizacji, którego nie można przenieść, lub dla pozycji przypisanych w nowej lokalizacji, workflow zarejestruje błąd.

Na tej stronie

Pola

Czynność Przenieś zamówienie do realizacji zawiera następujące pola.

Pola używane dla czynności Przenieś zamówienie do realizacji.
Pole Opis
Nowa lokalizacja ID lokalizacji, do której zostanie przeniesione zamówienie do realizacji.

Wyzwalacze

Czynność Przenieś zamówienie do realizacji działa w przypadku zamówień do realizacji. Czynność wykorzystuje ID zamówienia do realizacji do identyfikacji zamówienia do przeniesienia. ID zamówienia do realizacji jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Przenieś zamówienie do realizacji może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Czynność Przenieś zamówienie do realizacji może być również używana w każdym workflow, który iteruje przez zamówienia do realizacji, za pomocą czynności Pętla foreach (iteruj).

Przykłady

Przykład procesu workflow, w ramach którego zamówienie do realizacji jest przenoszone po odrzuceniu żądania realizacji

W tym przykładowym workflow zamówienie do realizacji jest przenoszone po odrzuceniu żądania realizacji przez usługę realizacji.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź mutację fulfillmentOrderMove.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo