Usuń produkt z kolekcji

Czynność Usuń produkt z kolekcji usuwa produkt, który uruchamia workflow z kolekcji.

Na tej stronie

Pola

Czynność Usuń produkt z kolekcji zawiera następujące pola.

Pola używane w czynności Usuń produkt z kolekcji.
Pole Opis
Kolekcje Kolekcje, z których produkt jest usuwany. Kliknij opcję Wybierz kolekcje, aby wybrać kolekcje, z których chcesz usunąć produkt.

Wyzwalacze

Czynność Usuń produkt z kolekcji ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. To pole ID produktuidentyfikuje produkt, który ma zostać usunięty z kolekcji. ID produktu jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Usuń produkt z kolekcji może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład

Przykład workflow, który usuwa produkt z kolekcji, gdy produkt jest zarchiwizowane

W tym przykładzie workflow produkt jest usuwany z kolekcji, gdy status produktu zmieni się z aktywnego na zarchiwizowane.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź mutację kolekcjiRemducts.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo