Zmieniono ilość zapasów wariantu produktu

Wyzwalacz Zmieniono ilość zapasów wariantu produktu uruchamia workflow przy zmianie zapasów określonego wariantu produktu. Źródłem zmiany zapasów może być zamówienie, ręczna zmiana zapasów lub aplikacja, która zmienia ilości zapasów.

Przekazywane dane

Poniższe dane są przekazywane do procesów workflow uruchamianych przez wyzwalacz Zmieniono ilość zapasów wariantu produktu.

Dane przekazywane do procesów workflow z wyzwalaczem: Zmieniono ilość zapasów wariantu produktu.
Dane Opis
product Produkt ze zmienioną ilością zapasów.
productVariant Wariant produktu ze zmienioną ilością zapasów.
inventoryQuantityPrior Poprzednia ilość zapasów wariantu produktu.

Testowanie wyzwalacza: Zmieniono ilość zapasów wariantu produktu

Aby przetestować workflow uruchamiany przez ten wyzwalacz, zmień zapasy produktu.

Uwagi

  • Wyzwalacz Zmieniono ilość zapasów wariantu produktu uruchamia workflow, nawet jeśli opcja Śledź ilość nie jest zaznaczona dla produktu.
  • Ten wyzwalacz umożliwia korzystanie z czynności, które wpływają na produkty i warianty. W przypadku procesów workflow, które mają wpływ na pozycje zapasów, użyj wyzwalacza Utworzono pozycję zapasów.
  • Wersje robocze zamówień nie wpływają na dostępne zapasy do momentu ich przekształcenia w zamówienia.

Przykłady

Biblioteka szablonów Flow zawiera wiele przykładów, które używają wyzwalacza Zmieniono ilość zapasów wariantu produktu. Przykłady te pokazują sposób korzystania z zapasów produktów i wariantów według lokalizacji.

Aby sprawdzić ilość zapasów w jednej lokalizacji, możesz wyszukać informacje o ilości za pomocą zmiennej productVariant / inventoryItem / inventoryLevels / available. Nazwę lub ID lokalizacji można sprawdzić za pomocą zmiennej productVariant / inventoryItem / inventoryLevels / location / name lub productVariant / inventoryItem / inventoryLevels / location / id.

Czynności

W procesach workflow, które są uruchamiane przez wyzwalacz Zmieniono ilość zapasów wariantu produktu, mogą być używane wymienione poniżej czynności.

Szczegóły API

Wyzwalacz Zmieniono ilość zapasów wariantu produktu umożliwia podejmowanie czynności za pomocą obiektu API Graphql Product.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo