Ürün varyasyonu envanter adedi değiştirildi

Ürün varyasyonu envanter adedi değiştirildi tetikleyicisi, belirli bir ürün varyasyonunun envanteri değiştirildiğinde bir iş akışı başlatır. Envanter değişikliğinin kaynağı bir sipariş, envanterde yapılan manuel bir değişiklik veya envanter adetlerini değiştiren bir uygulama olabilir.

Sağlanan veriler

Ürün varyasyonu envanter adedi değiştirildi tetikleyicisi ile başlatılan iş akışlarına aşağıdaki veriler sağlanır.

Ürün varyasyonu envanter adedi değiştirildi tetikleyicisi ile iş akışlarına sağlanan veriler.
Veriler Açıklama
ürün Envanter adedinden değişiklik yapılan ürün.
productVariant Envanter adedi değiştirilen ürün varyasyonu.
inventoryQuantityPrior Ürün varyasyonunun önceki envanter adedi.

Ürün varyasyonu envanter adedi değiştirildi tetikleyicisini test etme

Bu tetikleyici ile başlayan iş akışını test etmek için bir ürünün envanterini değiştirin.

Önemli hususlar

  • Ürün varyasyonu envanter adedi değiştirildi tetikleyicisi, ürün için Adedi takip et seçeneği işaretlenmemiş olsa bile bir iş akışı başlatır.
  • Bu tetikleyici, ürünleri ve varyasyonları etkileyen işlemlerin kullanımına izin verir. Envanter öğelerini etkileyen iş akışları için bunun yerine Envanter ürünü oluşturuldu tetikleyicisini kullanın.
  • Taslak siparişler, taslak sipariş bir siparişe dönüştürülene kadar kullanılabilir envanteri etkilemez.

Örnekler

Flow şablon kitaplığında, Ürün varyasyonu envanter adedi değiştirildi tetikleyicisinin kullanıldığı çok sayıda örnek bulunur. Bu örneklerde envanterin ürünler için, varyasyonlar için ve konum başına nasıl kullanılacağını görebilirsiniz.

Envanter adedini tek bir konumda kontrol etmek için productVariant / inventoryItem / inventoryLevels / available değişkenini kullanarak adet bilgisini bulabilirsiniz. Konum adı veya kimliği, productVariant / inventoryItem / inventoryLevels / location / name veya productVariant / inventoryItem / inventoryLevels / location / id değişkeleri kullanılarak kontrol edilebilir.

İşlemler

Aşağıdaki işlemler, Ürün varyasyonu envanter adedi değiştirildi tetikleyicisiyle başlayan iş akışlarında kullanılabilir.

API ayrıntıları

Ürün varyasyonu envanter adedi değiştirildi tetikleyicisi, işlemlerin Product Graphql API nesnesi ile yapılmasına izin verir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene