İş akışında hata oluştu

İş akışında hata oluştu tetikleyicisi, iş akışları yürütülürken bir hata oluştuğunda bir iş akışı başlatır.

Tetikleyici, 30 gün içinde iş akışı sürümü başına yalnızca bir kez çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Örneğin, bir iş akışı günde 10 kez başarısız olursa tetikleyici yalnızca bir defa çalışır. İş akışı düzenlendikten sonra tekrar başarısız olursa tetikleyici tekrar çalışır. İş akışında Şubat ayında bir defa ve nisan ayında (30 günden uzun süre sonra) bir defa daha hata oluşursa ikinci bir bildirim gönderilir.

Alanlar

İş akışında hata oluştu tetikleyicisi, koşullarda ve işlemlerde kullanılabilen ve iş akışında veri elde etmek için kullanılabilen aşağıdaki alanları içerir:

İş akışında hata oluştu tetikleyicisindeki alanlar.
Alan Açıklama
İş Akışı Kimliği Başarısız olan iş akışının kimliği.
İş Akışı Çalıştırma Kimliği Başarısız olan çalıştırma işleminin kimliği.
İş Akışı Adı Başarısız olan iş akışının adı.
Shopify Alan Adı Mağazanın .myshopify.com alan adı.
İş Akışı Çalıştırması URL'si Başarısız iş akışına ait çalıştırma sayfasının URL'si.
İş akışı URL'si Başarısız olan iş akışına ait özet sayfasının URL'si.
İş Akışı Sürümü Başarısız olan iş akışının sürümü.

İş akışı çalıştırmasına bir bağlantı oluşturmak için aşağıdakiler gibi değişkenleri kullanabilirsiniz: https://{{shopDomain}}/admin/apps/flow/web/overview/activity/{{workflowRunId}}

İş akışında hata oluştu tetikleyicisini test etme

Bu tetikleyiciyle başlatılan bir bildirim iş akışını test etmek için sürekli olarak hatalarla karşılaşılan bir test iş akışı oluşturun ve tetikleyin. Başarısız iş akışı tamamlandıktan sonra bildirim iş akışının otomatik olarak tetiklenmesi gerekir. Bildirim iş akışını tekrar test etmek için yeni bir başarısız iş akışı oluşturun veya mevcut iş akışını düzenleyin. İş akışınızın amaçlandığı gibi çalıştığından emin olduğunuzda test iş akışınızı silin.

İşlemler

Veri gerektirmeyen tüm işlemler, İş akışında hata oluştu tetikleyicisi ile kullanılabilir. Bunlar arasında, aşağıdakiler yer alır:

Örnek

İş akışında bir hatayla karşılaşıldığında e-posta gönderen bir iş akışı örneği

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene