Wystąpił błąd workflow

Wyzwalacz Wystąpił błąd workflow uruchamia workflow, w przypadku gdy wykonanie procesów workflow nie powiedzie się.

Wyzwalacz ma działać tylko raz na każdą wersję workflow w ciągu 30 dni. Na przykład, jeśli procesu workflow nie uda się wykonać 10 razy w ciągu dnia, wyzwalacz uruchomi się tylko raz. Jeśli workflow zostanie edytowany i jego wykonanie nie powiedzie się ponownie, wyzwalacz zostanie uruchomiony jeszcze raz. Jeśli błędy workflow wystąpiły raz w lutym, a następnie ponownie w kwietniu (powyżej 30 dni), wysłane zostanie drugie powiadomienie.

Pola

Wyzwalacz Wystąpił błąd workflow zawiera poniższe pola, które można wykorzystać w warunkach i czynnościach oraz do pobrania danych w workflow:

Pola w wyzwalaczu Wystąpił błąd workflow.
Pole Opis
ID workflow ID nieudanego workflow.
ID przebiegu workflow ID nieudanego przebiegu.
Nazwa workflow Nazwa nieudanego workflow.
Domena Shopify Nazwa domeny .myshopify.com sklepu.
Adres URL przebiegu workflow Adres URL strony nieudanego przebiegu workflow.
Adres URL workflow Adres URL strony nieudanego podsumowania workflow.
Wersja workflow Wersja nieudanego workflow.

Aby utworzyć link do przebiegu workflow, możesz użyć zmiennych podanych poniżej: https://{{shopDomain}}/admin/apps/flow/web/overview/activity/{{workflowRunId}}

Testowanie wyzwalacza Wystąpił błąd workflow

Aby przetestować workflow powiadomień uruchamiany przez ten wyzwalacz, utwórz i uruchom testowy workflow, w którym stale występują błędy. Workflow powiadomień powinien zostać automatycznie wyzwolony po zakończeniu nieudanego workflow. Aby ponownie przetestować workflow powiadomień, utwórz nowy, nieudany workflow lub edytuj już istniejący. Gdy masz pewność, że workflow działa, jak powinien, usuń workflow testowy.

Czynności

Każda czynność, która nie wymaga danych, może być używana z wyzwalaczem Wystąpił błąd workflow. Obejmują one:

Przykład

Przykład workflow, który wysyła wiadomość e-mail, gdy w workflow wystąpi błąd

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo