Usunięto produkt

Wyzwalacz Usunięto produkt uruchamia workflow, gdy użytkownik w organizacji lub aplikacja firmy zewnętrznej usunie produkt z panelu administracyjnego Shopify.

Czynności

W procesach workflow uruchamianych przez wyzwalacz Usunięto produkt mogą być używane następujące czynności.

Przykład:

Przykład procesu workflow, który wysyła wiadomość e-mail po usunięciu produktu

W tym przykładowym workflow wysyłana jest wiadomość e-mail, gdy produkt zostanie usunięty.

Testowanie wyzwalacza Usunięto produkt

Aby przetestować workflow uruchamiany przez ten wyzwalacz, usuń produkt z panelu administracyjnego Shopify.

Szczegóły API

Wyzwalacz Usunięto produkt umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql Produkt.

Usunięte obiekty nie są dostępne w API. ID wariantu produktu jest jedynym typem danych udostępnianym po usunięciu produktu. Inne dane są niedostępne.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo