Utworzono realizację

Wyzwalacz Utworzono realizację uruchamia workflow po utworzeniu nowej realizacji.

Czynności

W procesach workflow uruchamianych przez wyzwalacz Utworzono realizację mogą być używane poniższe czynności.

Przykład:

Przykład procesu workflow polegającego na dodaniu tagu zamówienia po utworzeniu realizacji

W tym przykładowym workflow po utworzeniu realizacji dodawany jest tag zamówienia.

Testowanie wyzwalacza Utworzono realizację

Aby przetestować workflow uruchamiany przez ten wyzwalacz, utwórz zamówienie testowe i zrealizuj je.

Szczegóły API

Wyzwalacz Utworzono realizację umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql Realizacja.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo