Utworzono osobę do kontaktów w firmie

Wyzwalacz Utworzono osobę do kontaktów w firmie uruchamia workflow, gdy nowa osoba do kontaktów zostanie dodana do firmy.

Czynności

W procesach workflow uruchamianych przez wyzwalacz Utworzono osobę do kontaktów w firmie mogą być używane poniższe czynności.

Przykład:

Przykład procesu workflow polegającego na wysłaniu wiadomości e-mail o dostępie do B2B po dodaniu osoby do kontaktów w firmie do firmy

W tym przykładowym workflow osoba do kontaktów otrzymuje wiadomość e-mail o dostępie do B2B po dodaniu jej do firmy.

Testowanie wyzwalacza Utworzono osobę do kontaktów w firmie

Aby przetestować workflow uruchamiany przez ten wyzwalacz, dodaj nową osobę do kontaktów do firmy w panelu administracyjnym Shopify.

Szczegóły API

Wyzwalacz Utworzono osobę do kontaktów w firmie umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API CompanyContact Graphql.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo