Przypisano uprawnienie osobie do kontaktów w firmie

Wyzwalacz Przypisano uprawnienie osobie do kontaktów w firmie w Shopify Flow uruchamia workflow, gdy osobie do kontaktów zostanie przypisane uprawnienie w lokalizacji firmy.

Czynności

W procesach workflow uruchamianych przez wyzwalacz Przypisano uprawnienie osobie do kontaktów w firmie mogą być używane poniższe czynności.

Przykład:

Przykład workflow, który wysyła e-mail o dostępie do B2B, gdy osobie do kontaktów w firmie przypisano uprawnienie

W tym przykładowym workflow osoba do kontaktów otrzymuje wiadomość e-mail o dostępie po przypisaniu jej uprawnienia w lokalizacji firmy.

Testowanie wyzwalacza Przypisano uprawnienie osobie do kontaktów w firmie

Aby przetestować workflow uruchamiany przez ten wyzwalacz, przypisz uprawnienie osobie do kontaktów w firmie dla określonej lokalizacji w panelu administracyjnym Shopify, np. panelu administracyjnym lokalizacji.

Szczegóły API

Wyzwalacz Przypisano uprawnienie osobie do kontaktów w firmie umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API CompanyContact Graphql.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo